International Business Week - internal

Studijní plán: Erasmus - Počítačové systémy - příjezd na krátkodobý studijní pobyt

PředmětInternational Business Week - internal (IBWd)
GarantujeKatedra ekonomických studií (KES)
GarantIng. Martina Chalupová, Ph.D. ( chalupova@vspj.cz )
JazykAnglicky
Počet kreditů2
Prezenční studium
Cvičení2 h
Kombinované studium
DotacePředmět je v kombinované formě studia vyučován formou konzultací.
Studijní plán Typ Sem. Kred. Ukon.
V 2 kr. ZA
Erasmus - Aplikovaná informatika - příjezd na krátkodobý studijní pobyt PV 1 2 kr. KZ
Erasmus - Cestovní ruch - příjezd na krátkodobý studijní pobyt PV 1 2 kr. KZ
Erasmus - Finance a řízení - příjezd na krátkodobý studijní pobyt PV 1 2 kr. KZ
Erasmus - Počítačové systémy - příjezd na krátkodobý studijní pobyt PV 1 2 kr. KZ
Erasmus - Porodní asistentka - příjezd na krátkodobý studijní pobyt PV 1 2 kr. KZ
Erasmus - příjezd na krátkodobý studijní pobyt PV 1 2 kr. KZ
Erasmus - Všeobecná sestra - příjezd na krátkodobý studijní pobyt PV 1 2 kr. KZ
Erasmus - Zdravotně sociální pracovník - příjezd na krátkodobý studijní pobyt PV 1 2 kr. KZ

Sylabus

 • Projektová aktivita probíhá jako týdenní bloková výuka v týdnu 28. 3. - 1. 4. 2011. Studenti pracují v mezinárodních týmech - vyučovací jazyk angličtina.
 • Příprava řešení studie
 • Organizační příprava a zabezpečení
 • Tvorba týmů, představení účastníků
 • Řešení případové studie z národního hlediska
 • Výsledné řešení včetně mezinárodního srovnání
 • Příprava prezentace v PowerPointu
 • Prezentace a obhajoba výsledků před mezinárodní porotou
 • Závěry, vyhodnocení, předání certifikátů
 • Doprovodní odborný, kulturní a sportovní program

Doporučená literatura

 • GRIT, R. Project Management. A practical approach. Groningen/houten : Wolters-noordhoff, 2003. ISBN 90-01-34702-9
 • MULAČOVÁ, V. International Business Week, pracovní metodický materiál na cvičení. Jihlava : VŠPJ, 2009
 • Zadání případové studie "LEASE OR NOT TO LEASE?"

Anotace

Týdenní projektová aktivita proběhne v dubnu 2011 na VŠP v Jihlavě, zúčastní se jí studenti a vyučující z partnerských zahraničních škol. Tématem případové studie bude mezinárodní porovnání finančních, účetních, daňových a právních aspektů leasingu a jiného zdroje financování, například úvěru. Studenti budou rozděleni do mezinárodních týmů, komunikačním jazykem bude angličtina. Řešení tým na závěr projektového týdne prezentuje a obhajuje.
Komunikačním jazykem je angličtina. Součástí aktivity je také společenský, kulturní a poznávací program.

^ nahoru ^

Pracuji, vyčkejte prosím