Ruský jazyk 2/CR-u1

Studijní plán: Erasmus - Počítačové systémy - příjezd na krátkodobý studijní pobyt

PředmětRuský jazyk 2/CR-u1 (RUJ2v-1)
GarantujeKatedra cestovního ruchu (KCR)
GarantMgr. Ivana Brychtová ( brychtova@vspj.cz )
JazykČesky
Počet kreditů2
Prezenční studium
Cvičení2 h
Kombinované studium
Tutoriál / přednáška1 h
Studijní plán Typ Sem. Kred. Ukon.
V 2 kr. ZA
Erasmus - Aplikovaná informatika - příjezd na krátkodobý studijní pobyt PV 1 2 kr. KZ
Erasmus - Cestovní ruch - příjezd na krátkodobý studijní pobyt PV 1 2 kr. KZ
Erasmus - Finance a řízení - příjezd na krátkodobý studijní pobyt PV 1 2 kr. KZ
Erasmus - Počítačové systémy - příjezd na krátkodobý studijní pobyt PV 1 2 kr. KZ
Erasmus - Porodní asistentka - příjezd na krátkodobý studijní pobyt PV 1 2 kr. KZ
Erasmus - příjezd na krátkodobý studijní pobyt PV 1 2 kr. KZ
Erasmus - Všeobecná sestra - příjezd na krátkodobý studijní pobyt PV 1 2 kr. KZ
Erasmus - Zdravotně sociální pracovník - příjezd na krátkodobý studijní pobyt PV 1 2 kr. KZ

Sylabus

  • Azbuka
  • L1 - Výchozí text. Věty typu: Kтo этo? Этo моя мама. Это не Янб а Якуб. Představování.
  • L2 - Výchozí text. Číslovky 1 - 10 v 1.p. 1.p. podstatných jmen v oslovení.Oficiální a neoficiální oslovení.Pozdravy.
  • L3 - Výchozí texty. Číslovky 11 - 20 v 1.p.. Spojení 2 (3, 4)часа, 5 часов. Časování
    sloves жить, знать,говорить v přítomném čase. Osobní otázky.

Doporučená literatura

  • JELÍNEK, Stanislav, et al. Радуга по-новому 1 : učebnice ruštiny. 1. vyd. Plzeň: Fraus, 2007. 128 s. ISBN 9788072386898.
  • E-learningová opora RUJ2/CR-u1. Jihlava: VŠPJ, 2019.

Anotace

Kurz je doporučen studentům, jejichž mateřským jazykem není ruština.
Cílem předmětu je naučit se azbuku, dohovořit se v běžných komunikativních situacích, zvládnout a používat základní odbornou ruskou terminologii. Cvičení jsou aplikačně orientována na praktické užití nabytých znalostí, rozvoj všech jazykových dovedností a práci s autentickými cizojazyčnými materiály a zdroji.


Znalosti: Student se orientuje v gramatických strukturách na úrovni A1. Student zná zásady používání obecného a základů odborného jazyka v běžných životních a profesních situacích. 


Dovednosti: Student rozumí základům obecného a odborného jazyka. Je schopen v základním cizojazyčném materiálu vyhledat informace, třídit je, analyzovat, reinterpretovat a prezentovat je. Gramatické znalosti umí student aplikovat v mluveném i písemném projevu. Dokáže používat základy obecného i odborného jazyka v běžných životních a profesních situacích.


Obecné způsobilosti: Student se umí orientovat v cizojazyčné literatuře a jiných zdrojích, umí zdroje citovat a veřejně prezentovat výsledky své práce.

^ nahoru ^

Pracuji, vyčkejte prosím