Italský jazyk 2/CR-u1

Studijní plán: Erasmus - Počítačové systémy - příjezd na krátkodobý studijní pobyt

PředmětItalský jazyk 2/CR-u1 (ITJ2v)
GarantujeKatedra cestovního ruchu (KCR)
GarantPhDr. Dana Zažímalová ( zazimalova@vspj.cz )
JazykČesky
Počet kreditů2
Prezenční studium
Cvičení2 h
Kombinované studium
Tutoriál / přednáška1 h
Studijní plán Typ Sem. Kred. Ukon.
V 2 kr. ZA
Erasmus - Aplikovaná informatika - příjezd na krátkodobý studijní pobyt PV 1 2 kr. KZ
Erasmus - Cestovní ruch - příjezd na krátkodobý studijní pobyt PV 1 2 kr. KZ
Erasmus - Finance a řízení - příjezd na krátkodobý studijní pobyt PV 1 2 kr. KZ
Erasmus - Počítačové systémy - příjezd na krátkodobý studijní pobyt PV 1 2 kr. KZ
Erasmus - Porodní asistentka - příjezd na krátkodobý studijní pobyt PV 1 2 kr. KZ
Erasmus - příjezd na krátkodobý studijní pobyt PV 1 2 kr. KZ
Erasmus - Všeobecná sestra - příjezd na krátkodobý studijní pobyt PV 1 2 kr. KZ
Erasmus - Zdravotně sociální pracovník - příjezd na krátkodobý studijní pobyt PV 1 2 kr. KZ

Sylabus

 • L1 - Výslovnost, rod a člen, koncovky podst. a příd. jmen
 • L1 - Sloveso essere, zdvořilostní oslovení
 • L2 - Určitý člen, vyjadřování pádových vztahů
 • L2 - Sloveso avere
 • L3 - Množné číslo podst. a příd. jmen
 • L3 - Příslovce místa ci, vi, základní číslovky 1 - 10
 • L4 - Slovesa na -are
 • L4 - Slovesa na -ere
 • L5 - Předložky di, a da, in, su, se členem
 • L5 - Sloveso andare
 • L5 - Sloveso fare, vztažné che
 • L6 - Vyjadřování 3. pádu, sloveso volere
 • L6 - Základní číslovky 10 - 20
 • L6 - Slovesa na -ire, nessuno, nemmeno

Doporučená literatura

 • Základní literatura: Bahníková, A. – Benešová, H. – Ehrenbergerová, L.: Italština. Praha, Leda, 2008, ISBN 978-80-7335-116-8
 • Doporučená literatura: Hamplová, S.: Mluvnice italštiny. Praha, Leda, 2004, ISBN 80-7335-041-6
 • Ballero, G. – Kronbergerová, M.: Ecco gli italiani. Plzeň. Fraus, 1996
 • Špička, J.: Italské reálie. Plzeň, Fraus, 2001, ISBN 80-7238-336-1
 • Pospíšilová,V.- Ferrarová,M. – Ferrarová,E.: Učebnice současné italštiny. Brno, Computer Press, a.s., 2008, ISBN 978-80-351-1956-3

 • Janešová, J.-Prokopová,L.: Česko-italská konverzace. Praha, Leda, 2000, ISBN 80-85927-79-9

Anotace

-osobní údaje, rodina, bydlení
-denní režim, zájmy a záliby
-vzdělání, budoucí kariéra
-životní prostředí, počasí
-doprava, komunikace, cestování
-masmédia, společenské problémy
-zeměpisná, hospodářská a kulturní charakteristika
jednotlivých regionů
-základní terminologie z oblasti cestovního ruchu
-zdraví a nemoci, zdravý životní styl
-základní informace o přínosu italské kultury pro vzdělanost
Evropy

^ nahoru ^

Pracuji, vyčkejte prosím