Německý jazyk 2/CR-u3

Studijní plán: Erasmus - Počítačové systémy - příjezd na krátkodobý studijní pobyt

PředmětNěmecký jazyk 2/CR-u3 (NEJ2v)
GarantujeKatedra cestovního ruchu (KCR)
GarantMgr. Ivana Brychtová ( brychtova@vspj.cz )
JazykČesky
Počet kreditů2
Prezenční studium
Cvičení2 h
Kombinované studium
Tutoriál / přednáška1 h
Studijní plán Typ Sem. Kred. Ukon.
V 2 kr. ZA
Erasmus - Aplikovaná informatika - příjezd na krátkodobý studijní pobyt PV 1 2 kr. KZ
Erasmus - Cestovní ruch - příjezd na krátkodobý studijní pobyt PV 1 2 kr. KZ
Erasmus - Finance a řízení - příjezd na krátkodobý studijní pobyt PV 1 2 kr. KZ
Erasmus - Počítačové systémy - příjezd na krátkodobý studijní pobyt PV 1 2 kr. KZ
Erasmus - Porodní asistentka - příjezd na krátkodobý studijní pobyt PV 1 2 kr. KZ
Erasmus - příjezd na krátkodobý studijní pobyt PV 1 2 kr. KZ
Erasmus - Všeobecná sestra - příjezd na krátkodobý studijní pobyt PV 1 2 kr. KZ
Erasmus - Zdravotně sociální pracovník - příjezd na krátkodobý studijní pobyt PV 1 2 kr. KZ

Sylabus

 • 1.L.- Ein Restaurant empfehlen, Grammatik und Strukturen
 • Gäste empfangen und Garderobe versorgen, Grammatik und Strukturen
 • Plätze anweisen, Einen Aperitif anbieten, Grammatik und Strukturen
 • 2.L.- Lebensmittel und Gerichte, Grammatik und Strukturen
 • Kindermenü, Gerichte erklären und empfehlen,Gerichte für Erwachsene, Grammatik und Strukturen
 • Weine zum Essen empfehlen, Grammatik und Strukturen
 • Wiederholung
 • 3.L. -A la Carte, Speisekarte, Grammatik und Strukturen
 • Vorspeisen, Hauptgerichte, Grammatik und Strukturen
 • Beilagen, Käse und Dessert, Grammatik und Strukturen
 • Kaffee und Spirituosen, Grammatik und Strukturen
 • 4.L. - Bitten und Beschwerden, Grammatik und Strukturen
 • Gäste beim Essen betreuen, Grammatik und Strukturen
 • Wiederholung

Doporučená literatura

 • COHEN, U. Herzlich willkommen - Aktuelle Ausgabe: Deutsch in Restaurant und Tourismus. Stuttgart: Ernst Klett Sprachen, 2017. ISBN 978-3-12-606182-7.

 • E-learningová opora NEJ2/CR-u3. Jihlava: VŠPJ, 2020.

Anotace

Cílem předmětu je zvládnutí základů obecného jazyka a základní terminologie odborného jazyka. Cvičení jsou aplikačně orientována na praktické užití nabytých znalostí, rozvoj všech jazykových dovedností a práci s autentickými cizojazyčnými materiály a zdroji.


Znalosti: Student se orientuje v gramatických strukturách na úrovni A2. Student zná zásady používání obecného a základů odborného jazyka v běžných životních a profesních situacích. 


Dovednosti: Student rozumí základům obecného a odborného jazyka. Je schopen v základním cizojazyčném materiálu vyhledat informace, třídit je, analyzovat, reinterpretovat a prezentovat je. Gramatické znalosti umí student aplikovat v mluveném i písemném projevu. Dokáže používat základy obecného i odborného jazyka v běžných životních a profesních situacích.


Obecné způsobilosti: Student se umí orientovat v cizojazyčné literatuře a jiných zdrojích, umí zdroje citovat a veřejně prezentovat výsledky své práce.

^ nahoru ^

Pracuji, vyčkejte prosím