Intercultural Communication

Studijní plán: Erasmus - Počítačové systémy - příjezd na krátkodobý studijní pobyt

PředmětIntercultural Communication (ITC-1)
GarantujeKatedra cestovního ruchu (KCR)
GarantMgr. Vladimír Brtník
JazykAnglicky
Počet kreditů4
Prezenční studium
Přednáška2 h
Kombinované studium
DotacePředmět je v kombinované formě studia vyučován formou konzultací.
Studijní plán Typ Sem. Kred. Ukon.
V 2 kr. ZA
Erasmus - Aplikovaná informatika - příjezd na krátkodobý studijní pobyt PV 1 4 kr. Z,ZK
Erasmus - Cestovní ruch - příjezd na krátkodobý studijní pobyt PV 1 4 kr. Z,ZK
Erasmus - Finance a řízení - příjezd na krátkodobý studijní pobyt PV 1 4 kr. Z,ZK
Erasmus - Počítačové systémy - příjezd na krátkodobý studijní pobyt PV 1 4 kr. Z,ZK
Erasmus - Porodní asistentka - příjezd na krátkodobý studijní pobyt PV 1 4 kr. Z,ZK
Erasmus - příjezd na krátkodobý studijní pobyt PV 1 4 kr. Z,ZK
Erasmus - Všeobecná sestra - příjezd na krátkodobý studijní pobyt PV 1 4 kr. Z,ZK
Erasmus - Zdravotně sociální pracovník - příjezd na krátkodobý studijní pobyt PV 1 4 kr. Z,ZK

Sylabus

 • Introduction of cultures as definition and as basis of communication. To build awareness of different cultures and how they affect different ways of doing business in different countries. To explain effects of globalization and americanization of today’s international business world. Definition and interaction of different European cultures as well as American and Asian cultures that student might meet in their tourism career and practice.

  During the semester each student will get a task to make a presentation of a culture of their choice as per inter-cultural study covered in this class.

Doporučená literatura

 • Povinná:
  Anica Djokic - Inter-cultural Communication. Studijní opora. VŠPJ 2010
  Během kursu bude také doporučovaná dodatečná četba z internetu o současných trendech.

  Doporučená:
  Fred. E. Jandt - An Introduction to Intercultural Communication (Identities in a Global Community)
  Fred E. Jandt - Intercultural Communication - Global Reader
  Jan Průcha - Interkulturní komunikace, Grada, 2010

Anotace

Introduction of cultures, definitions and different sub-groups within cultures. Definition of race and its determination of cultures.
2. Definition of communication. Differentiation of communication among cultures. Role of language and education in development of way of communication in different cultures.
3. Barriers in inter-cultural communication. Stereotypes. Prejudices. Ethnocentrism, nationalism, racism.
4. Non-verbal barriers to inter-cultural communication. Body language and symbols. Body space, touch, greeting. Way of clothing and appearance, body odor. Time in different cultures.
5. Language barriers in inter-cultural communication. Noam Chomsky’s theory of communication vs. Sapir-Whorfs hypothesis. Slovanic languages vs. English. Lingo and new terminology, change of syntax and semantics through time.
6. Business communication and cultures, media, English as International language and its growth through new technologies, media, business and education.
7. Dominant culture and how it determines our view of other cultures. Comparative inter-cultural communication.
8. Globalization in inter-cultural communication and business relationship.^ nahoru ^

Pracuji, vyčkejte prosím