Electric Circuits 1

Studijní plán: Erasmus - Počítačové systémy - příjezd na krátkodobý studijní pobyt

PředmětElectric Circuits 1 (EO1a)
GarantujeKatedra technických studií (KTS)
Garantprof. Ing. Tomáš Dostál, DrSc.
JazykAnglicky
Počet kreditů5
Ekvivalent
Prezenční studium
Přednáška2 h
Cvičení2 h
Studijní plán Typ Sem. Kred. Ukon.
Erasmus - Aplikovaná informatika - příjezd na krátkodobý studijní pobyt PV 1 5 kr. Z,ZK
Erasmus - Cestovní ruch - příjezd na krátkodobý studijní pobyt PV 1 5 kr. Z,ZK
Erasmus - Finance a řízení - příjezd na krátkodobý studijní pobyt PV 1 5 kr. Z,ZK
Erasmus - Počítačové systémy - příjezd na krátkodobý studijní pobyt PV 1 5 kr. Z,ZK
Erasmus - Porodní asistentka - příjezd na krátkodobý studijní pobyt PV 1 5 kr. Z,ZK
Erasmus - příjezd na krátkodobý studijní pobyt PV 1 5 kr. Z,ZK
Erasmus - Všeobecná sestra - příjezd na krátkodobý studijní pobyt PV 1 5 kr. Z,ZK
Erasmus - Zdravotně sociální pracovník - příjezd na krátkodobý studijní pobyt PV 1 5 kr. Z,ZK
Počítačové systémy - platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2009/2010 P 1 5 kr. Z,ZK

Sylabus

 • Circuit variables and parameters, network function, poles and zeros, time and frequency characteristics. Specification and classification of the circuits.
 • Principles of circuit analysis, synthesis and modeling.
 • Basic circuit elements R, L and C.
 • Linear and nonlinear two-terminal elements (one-ports), two-ports, multi-ports and functional blocks.
 • Modeling of real technical elements.
 • Circuit analysis in DC stationary steady state, heuristic methods.
 • Circuit topology. Kirchhoff's laws. Analysis of linear resistive networks.
 • Thevenin's and Norton's theorem. Superposition principle. Maximum power transfer theorem.
 • Circuit analysis in harmonic steady state, phasors, immittances, AC analysis.
 • RLC first and second order circuits, sinusoidal steady state, phasor diagrams, immittance functions, frequency responses, resonance.
 • Circuit analysis by means of loop currents and nodal voltages methods.
 • Analysis of the circuits containing regular two-ports (BJT, FET).
 • Analysis of the circuits containing irregular elements and functional blocks.
 • Circuit analysis by means of signal flow graphs.
 • Transfer two-ports, parameters, characteristics, connection, feedback.

Doporučená literatura

 • Mikulec, M.: Basic Circuit Theory I. CTU Publishing, Prague, 1995.
 • Havlíček, V., Čmejla, R.: Basic Circuit Theory I – Exercises. CTU Publishing, Prague, 1996.
 • Huelsman, P.L.: Basic Circuit Theory. Prentice-Hall International, 1991.
 • Desoer, C. A., Kuh, E. S.: Basic Circuit Theory. McGraw Hill, 1969.
 • Mayergoyz, I.D., Lawson, W.: Basic electric circuit theory. Academic Press, 1996.
 • Brančík, L., Dostál, T., Analogue electronic circuits. BUT Publishing, Brno, 2007.

Anotace

The course introduces the basic parts of the theory of electrical circuits. After the introduction of basic concepts (circuit variables, building elements and blocks,), methods of circuit analysis in a stationary steady state, then sinusoidal steady state are taught, including the network functions (transfer and immittance), frequency responses (magnitude and phase) and two-port parameters and characteristics.

^ nahoru ^

Pracuji, vyčkejte prosím