Handelskorrespondenz

Studijní plán: Erasmus - Počítačové systémy - příjezd na krátkodobý studijní pobyt

PředmětHandelskorrespondenz (HK)
GarantujeKatedra cestovního ruchu (KCR)
GarantMgr. Ivana Brychtová ( brychtova@vspj.cz )
JazykNěmecky
Počet kreditů2
Prezenční studium
Cvičení2 h
Kombinované studium
DotacePředmět je v kombinované formě studia vyučován formou konzultací.
Studijní plán Typ Sem. Kred. Ukon.
V 2 kr. ZA
Erasmus - Aplikovaná informatika - příjezd na krátkodobý studijní pobyt PV 1 2 kr. KZ
Erasmus - Cestovní ruch - příjezd na krátkodobý studijní pobyt PV 1 2 kr. KZ
Erasmus - Finance a řízení - příjezd na krátkodobý studijní pobyt PV 1 2 kr. KZ
Erasmus - Počítačové systémy - příjezd na krátkodobý studijní pobyt PV 1 2 kr. KZ
Erasmus - Porodní asistentka - příjezd na krátkodobý studijní pobyt PV 1 2 kr. KZ
Erasmus - příjezd na krátkodobý studijní pobyt PV 1 2 kr. KZ
Erasmus - Všeobecná sestra - příjezd na krátkodobý studijní pobyt PV 1 2 kr. KZ
Erasmus - Zdravotně sociální pracovník - příjezd na krátkodobý studijní pobyt PV 1 2 kr. KZ

Sylabus

 • 1.Beruflicher Schriftverkehr: Standards, Regeln, Formen

 • 2. Kurzmitteilungen: interne E-Mails, Fax, SMS-Nachrichten
 • 3. Terminvereinbarung
 • 4. Einladungen
 • 5. Anfragen
 • 6. Angebote
 • 7. Bestellungen
 • 8. Auftragsbestätigung
 • 9. Lieferung und Lieferverzug
 • 10. Zahlung und Zahlungsverkehr
 • 11. Beanstandung von Mängeln
 • 12. Anfragen mit Bitte um Firmennachweis
 • 13. Auskünfte über Unternehmen, Webseiten
 • 14. Kontaktaufnahme mit Geschäftspartnern, Training der beruflichen Kommunikation

Doporučená literatura

 • Povinná:
  Eisman, V.: Erfolgreich in der geschäftlichen Korrespondenz. Berlin, Cornelsen Verlag, 2010. ISBN 978-3-06-020325-3
 • Doporučená: Hering,A.; Matussek,M.: Geschäftskommunikation.Ismaning, Max Hueber Verlag , 2000.ISBN 3-19-001587-2.
 • Doporučená: Höppnerová,V.: Obchodujeme německy. Praha, Ekopress, 1997

Anotace


Kurz je určen pro studenty oboru CR, kteří mají mírně pokročilé znalosti německého jazyka a chtějí se zdokonalit ve slovní zásobě používané v obchodní korespondenci.

^ nahoru ^

Pracuji, vyčkejte prosím