Gynekologie

Studijní plán: Erasmus - Počítačové systémy - příjezd na krátkodobý studijní pobyt

PředmětGynekologie (GYN)
GarantujeKatedra zdravotnických studií (KZS)
Garantprof. MUDr. Aleš Roztočil, CSc. ( roztocia@vspj.cz )
JazykČesky
Počet kreditů4
Prezenční studium
Přednáška3 h
Studijní plán Typ Sem. Kred. Ukon.
Erasmus - Aplikovaná informatika - příjezd na krátkodobý studijní pobyt PV 1 4 kr. ZK
Erasmus - Cestovní ruch - příjezd na krátkodobý studijní pobyt PV 1 4 kr. ZK
Erasmus - Finance a řízení - příjezd na krátkodobý studijní pobyt PV 1 4 kr. ZK
Erasmus - Počítačové systémy - příjezd na krátkodobý studijní pobyt PV 1 4 kr. ZK
Erasmus - Porodní asistentka - příjezd na krátkodobý studijní pobyt PV 1 4 kr. ZK
Erasmus - příjezd na krátkodobý studijní pobyt PV 1 4 kr. ZK
Erasmus - Všeobecná sestra - příjezd na krátkodobý studijní pobyt PV 1 4 kr. ZK
Erasmus - Zdravotně sociální pracovník - příjezd na krátkodobý studijní pobyt PV 1 4 kr. ZK
Porodní asistentka - platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2011/2012 P 1 4 kr. ZK

Sylabus

 • Přednášky:
  1. Anatomie reprodukčních orgánů ženy.
 • 2. Neurohumorální řízení cyklu.
 • 3. Vrozené vývojové vady rodidel.
 • 4. Nepravidelné polohy vnitřních rodidel.
 • 5. Syndromy v gynekologické endokrinologii.
 • 6. Vyšetřovací metody v gynekologii.
 • 7. Endoskopické vyšetřovací metody v gynekologii.
 • 8. Ultrazvuk v gynekologii.
 • 9. Dětská gynekologie.
 • 10. Ambulantní a dispenzární péče.
 • 11. Endometrioza.
 • 12. Záněty rodidel.
 • 13. Sexuálně přenosná onemocnění (STD).
 • 14. Poranění rodidel.
 • 15. Plánované rodičovství a antikoncepce.
 • 16. Neplodnost.
 • Cvičení:
  1. Operační metody v gynekologii.
 • 2. Velké gynekologické operace.
 • 3. Benigní a maligní nádory rodidel.
 • 4. Benigní a maligní nádory prsu.
 • 5. Vyšetřovací metody v onkogynekologii.
 • 6. Léčba v onkogynekologii.
 • 7. Náhlé příhody v gynekologii.
 • 8. Urogynekologie.
 • 9. Klimakterium.

Doporučená literatura

 • Povinná:
  ROZTOČIL, A. et al. Moderní gynekologie. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 2011. ISBN 978-80-247-2832-2.
 • SLEZÁKOVÁ, L. et al. Ošetřovatelství v gynekologii a porodnictví. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 2010. ISBN: 978-80-247-3373-9.
 • Doporučená:
  CITTERBART, K. et al. Gynekologie. 1.vyd. Praha: Galén, 2004. ISBN 80-7262-094-0.
 • KOBILKOVÁ, J. et al. Základy gynekologie a porodnictví. 1. vyd. Praha: Galén, 2005. ISBN 80-7262-315-X.
 • ROB, L. et al. Gynekologie. 2. vyd. Praha: Galén, 2008. ISBN 978-80-726-2501-7.

Anotace

Cíl: Cílem předmětu je vybavit studenty širokými vědomostmi v oboru gynekologie a to v oblasti péče o ženu z pohledu zdraví i nemoci. Dalším cílem je seznámit studenty s prevencí, dispenzarizací, diagnostikou a léčbou onemocnění ženských pohlavních orgánů včetně onemocnění prsu.


Znalosti: Student je schopen rozpoznat, pozorovat a správně zhodnotit onemocnění ženských pohlavních orgánů včetně prsu.


Dovednosti: Student dovede plánovat, poskytovat a vyhodnocovat zdravotní péči v gynekologii.


Obecné způsobilosti: Student se orientuje ve specifické péči v gynekologii.

^ nahoru ^

Pracuji, vyčkejte prosím