Český jazyk-u2

Studijní plán: Erasmus - Počítačové systémy - příjezd na krátkodobý studijní pobyt

PředmětČeský jazyk-u2 (CEJ-u2)
GarantujeKatedra jazyků (KJ)
Garant
JazykČesky
Počet kreditů2
Prezenční studium
Cvičení2 h
Kombinované studium
DotacePředmět je v kombinované formě studia vyučován formou konzultací.
Studijní plán Typ Sem. Kred. Ukon.
V 2 kr. ZA
Erasmus - Aplikovaná informatika - příjezd na krátkodobý studijní pobyt PV 2 kr. KZ
Erasmus - Cestovní ruch - příjezd na krátkodobý studijní pobyt PV 2 kr. KZ
Erasmus - Finance a řízení - příjezd na krátkodobý studijní pobyt PV 2 kr. KZ
Erasmus - Počítačové systémy - příjezd na krátkodobý studijní pobyt PV 2 kr. KZ
Erasmus - Porodní asistentka - příjezd na krátkodobý studijní pobyt PV 2 kr. KZ
Erasmus - příjezd na krátkodobý studijní pobyt PV 2 kr. KZ
Erasmus - Všeobecná sestra - příjezd na krátkodobý studijní pobyt PV 2 kr. KZ
Erasmus - Zdravotně sociální pracovník - příjezd na krátkodobý studijní pobyt PV 2 kr. KZ

Sylabus

 • u2

  1. týden
  opakování L 1-4, práce s odborným textem
  2. týden
  L 5 instrumentál pl, deklinace číslovek
  3. týden
  L 6 pravidelné stupňování adjektiv a adverbií
  4. týden
  L 6 posesivní adjektiva, deklinace cizích substantiv
  5. týden
  L 7 reflexivní pasivum, deklinace substantiv typu kuře, dítě
  6. týden
  L 7 spojky a spojovací výrazy, věty časové, podmínkové a přípustkové, věty s aby
  7. týden
  L 8 složené pasivum, verbální substantiva
  8. týden
  L 8 větné transformace, práce s odborným textem
  9. týden
  L 9 opakovací lekce
  10. týden
  L 1 /učebnice Čeština pro cizince, úroveň B 2/
  další slovesa imperfektivní a perfektivní, slovesa se sufixem -nout/-jmout,
  rozšiřování konverzačních obratů
  11. týden
  L 1 slovní zásoba – diskuse, hodnocení výroků, vyprávění
  12. týden
  L 1 nepravidelné slovesné vidy, změny slovesného sufixu, jazyk reklamy
  13. týden
  L 1 opakování a rozšíření místních a časových výrazů, práce s odborným textem
  14. týden
  L 1 reálie, příprava na prezentace, diskuse

Doporučená literatura


 • Rešková, I., Pintarová, M.: Communicative Czech /Intermediate Czech/, vlastní
  náklad, 2004
  Boccou Kestřánková, M., Hlínová, K., Pečený, P., Štěpánková, D.:Čeština pro
  cizince, učebnice, úroveň B 2, Edika, Brno 2013
  Boccou Kestřánková, M., Hlínová, K., Pečený, P., Štěpánková, D.: Čeština pro cizince, cvičebnice, úroveň B2, Edika, Brno 2013


Anotace

Cílem předmětu je zvládnutí mluvené i psané formy jazyka pro dorozumění v praktickém životě a rozvíjení schopností pracovat s odbornými texty.


Seminář se zaměřuje na práci s aktuálními populárně odbornými texty, na jejich jazykovou analýzu a diskusi k řešené problematice. Pozornost je věnována též stylistice a vlastnímu písemnému projevu studentů.

^ nahoru ^

Pracuji, vyčkejte prosím