Studijní plán: Erasmus - Počítačové systémy - příjezd na krátkodobý studijní pobyt

Předmět ()
Garantuje ()
Garant
Jazyk
Počet kreditů
Ekvivalent
Studijní plán Typ Sem. Kred. Ukon.
Aplikovaná informatika - platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2007/2008 P 1 5 kr. Z,ZK
Aplikovaná informatika - platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2009/2010 P 1 5 kr. Z,ZK
Počítačové systémy - kombinovaná forma, platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2008/2009 P 1 5 kr. Z,ZK
Počítačové systémy - kombinovaná forma, platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2009/2010 P 1 5 kr. Z,ZK
Počítačové systémy - kombinovaná forma, platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2011/2012 P 1 5 kr. Z,ZK
Počítačové systémy - platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2006/2007 P 1 5 kr. Z,ZK
Počítačové systémy - platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2009/2010 P 1 5 kr. Z,ZK

Sylabus

 • Informatika a její teoretické základy
 • Teorie množin
 • Aplikace teorie množin v informatice
 • Obecné pojetí teorie a algebry
 • Formální logika (klasický výrokový a predikátový počet, deduktivní soustavy)
 • Aplikace formální logiky v informatice
 • Teorie grafů
 • Grafové algoritmy
 • Aplikace grafů v informatice
 • Teorie algoritmů, vyčíslitelnost, automaty
 • Pojem složitosti (časové a paměťové) algoritmů
 • Teorie systémů
 • Metodologické základy informačních systémů
 • Rezerva

Doporučená literatura

 • Mitášová, L.a kol.: Teorie systémů a kybernetika. Bratislava: ALFA, 1990
 • Plesník, J.: Grafové algoritmy. Bratislava: VEDA, 1983
 • Škrášek, J., Tichý, Z.: Základy aplikované matematiky I. Praha: SNTL, 1983
 • Vaniček, J. a kol.: Teoretické základy informatiky. Kernberg Publishing, Praha, 2007

Anotace

^ nahoru ^

Pracuji, vyčkejte prosím