Theoretical Foundations of Informatics

Studijní plán: Erasmus - Počítačové systémy - příjezd na krátkodobý studijní pobyt

PředmětTheoretical Foundations of Informatics (TZIa)
GarantujeKatedra technických studií (KTS)
Garantdoc. Ing. Zbyněk Bureš, Ph.D. ( buresz@vspj.cz )
JazykAnglicky
Počet kreditů5
Ekvivalent
Prezenční studium
Přednáška2 h
Cvičení2 h
Studijní plán Typ Sem. Kred. Ukon.
Aplikovaná informatika - platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2007/2008 P 1 5 kr. Z,ZK
Aplikovaná informatika - platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2009/2010 P 1 5 kr. Z,ZK
Erasmus - Aplikovaná informatika - příjezd na krátkodobý studijní pobyt PV 1 5 kr. Z,ZK
Erasmus - Cestovní ruch - příjezd na krátkodobý studijní pobyt PV 1 5 kr. Z,ZK
Erasmus - Finance a řízení - příjezd na krátkodobý studijní pobyt PV 1 5 kr. Z,ZK
Erasmus - Počítačové systémy - příjezd na krátkodobý studijní pobyt PV 1 5 kr. Z,ZK
Erasmus - Porodní asistentka - příjezd na krátkodobý studijní pobyt PV 1 5 kr. Z,ZK
Erasmus - příjezd na krátkodobý studijní pobyt PV 1 5 kr. Z,ZK
Erasmus - Všeobecná sestra - příjezd na krátkodobý studijní pobyt PV 1 5 kr. Z,ZK
Erasmus - Zdravotně sociální pracovník - příjezd na krátkodobý studijní pobyt PV 1 5 kr. Z,ZK
Počítačové systémy - platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2006/2007 P 1 5 kr. Z,ZK
Počítačové systémy - platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2009/2010 P 1 5 kr. Z,ZK

Sylabus

 • Informatics and its partial directions
 • Theory of Sets
 • Theory of Sets applications
 • Formal logic (classical calculus and deductive system)
 • Formal logic applications
 • Theory of graphs
 • Graph algorithms
 • Graph theory applications
 • Theory of algorithms and Computations, Automates
 • Complexity of algorithms
 • Systems theory

Doporučená literatura

 • Gross, J.: - Yellen, J.: Graphs Theory and its Applications. Chapman & Hall, USA, 2006
 • Nerode, A. - Shore, R. A.: Logic for Applications. Springer/Verlag, Berlin, 2003.
 • Ben/Ari, M.: Mathematical Logic for Computer Science. Printice Hall, 1993
 • Peters, A. K.: Set Theory. Wellesley, 1995.

Anotace

To meet with:
• Theory of algorithms and Computations, Theory of Systems
To understand:
• Theory of Sets, Formal logic and Theory of Graphs
To know (skills and habits):
• Be able to use theoretical knowledge in real informatician work

^ nahoru ^

Pracuji, vyčkejte prosím