Development of Web Applications

Studijní plán: Erasmus - Počítačové systémy - příjezd na krátkodobý studijní pobyt

PředmětDevelopment of Web Applications (TWAa)
GarantujeKatedra technických studií (KTS)
GarantPaedDr. František Smrčka, Ph.D. ( smrcka@vspj.cz )
JazykAnglicky
Počet kreditů2
Ekvivalent
Prezenční studium
Cvičení2 h
Studijní plán Typ Sem. Kred. Ukon.
Aplikovaná informatika - platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2007/2008 PV 4 2 kr. ZA
Aplikovaná informatika - platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2009/2010 PV 4 2 kr. ZA
Erasmus - Aplikovaná informatika - příjezd na krátkodobý studijní pobyt PV 1 2 kr. KZ
Erasmus - Cestovní ruch - příjezd na krátkodobý studijní pobyt PV 1 2 kr. KZ
Erasmus - Finance a řízení - příjezd na krátkodobý studijní pobyt PV 1 2 kr. KZ
Erasmus - Počítačové systémy - příjezd na krátkodobý studijní pobyt PV 1 2 kr. KZ
Erasmus - Porodní asistentka - příjezd na krátkodobý studijní pobyt PV 1 2 kr. KZ
Erasmus - příjezd na krátkodobý studijní pobyt PV 1 2 kr. KZ
Erasmus - Všeobecná sestra - příjezd na krátkodobý studijní pobyt PV 1 2 kr. KZ
Erasmus - Zdravotně sociální pracovník - příjezd na krátkodobý studijní pobyt PV 1 2 kr. KZ
Počítačové systémy - platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2006/2007 PV 4 2 kr. ZA
Počítačové systémy - platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2009/2010 PV 4 2 kr. ZA

Sylabus

 • Introduction to PHP, variables, array, function
 • Conditions, cycle
 • Forms, forms check
 • MySql and PHP
 • Advanced forms
 • Working with more tables
 • Reports, PDF
 • Sessions
 • Text files
 • Language setting, graphic
 • Classes and objects
 • Object
 • Final semestral project

Doporučená literatura

 • HUNGH, E. a jiní. Web Database Applications with PHP and MySQL. 2. vydání. Sebastopol: O’reilly, 2004. ISBN 0-596-006543-1.
 • SKLAR, D. – TRACHTENBERG, A. PHP CookBook. 1. vydání. Sebastopol: O’reilly, 2002. ISBN 1-56592-681-1.
 • SKLAR, D. Learning PHP 5. 1. vydání. Sebastopol: O’reilly, 2004. ISBN 1-596-00560-1.

Anotace

The subject Development of Web Applications contains this parts: programming in The PHP Scripting language, (HypertextPreprocesor), database MySQL applications, data manipulations in PHP, SQL and MySQL, quering web databases, writing to web databases, sessions, authentication and security, reportinng – the focus is producing PDF.
Input conditions: basic of SQL, basic of development web pages, basic of programming

^ nahoru ^

Pracuji, vyčkejte prosím