Studijní plán: Erasmus - Porodní asistentka - příjezd na krátkodobý studijní pobyt

Předmět ()
Garantuje ()
Garant
Jazyk
Počet kreditů
Ekvivalent
Kombinované studium
DotacePředmět je v kombinované formě studia vyučován formou konzultací.
Studijní plán Typ Sem. Kred. Ukon.
V 6 kr. Z,ZK
Finance a řízení - kombinovaná forma, platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2008/2009 P 3 6 kr. Z,ZK
Finance a řízení - kombinovaná forma, platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2010/2011 P 3 6 kr. Z,ZK
Finance a řízení - kombinovaná forma, platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2011/2012 P 3 6 kr. Z,ZK
Finance a řízení - platný pro studenty, kteří započali studium od LS 2004/2005 a od ZS 2005/2006 P 2 5 kr. ZA
Finance a řízení - platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2006/2007 P 2 5 kr. Z,ZK
Finance a řízení - platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2009/2010 P 3 6 kr. Z,ZK
Finance a řízení - platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2011/2012 P 3 6 kr. Z,ZK

Sylabus

 • Aritmetické vektory, operace s nimi, lineární kombinace, lineární závislost, matice,operace s nimi, hodnost matice, inverzní matice, determinant řádu 2 a 3.
 • Gaussova a Jordanova metoda rešení soustav lineárních rovnic, obecné rešení,
  základní rešení.
 • Soustavy lineárních nerovnic, grafické a algebraické rešení.
 • Úvod do lineárního programování, typy úloh LP, matematické modely úloh LP.
 • Grafické rešení úloh LP, ekonomická interpretace rešení.
 • Jednofázová simplexová metoda, alternativní rešení.
 • Dvoufázová simplexová metoda.
 • Dualita v úlohách LP, symetrický a nesymetrický duální problém, vety o dualite
  a jejich užití.
 • Rešení duálních úloh, duálne simplexová metoda.
 • Analýza citlivosti - intervaly stability pravých stran a cenových koeficientů
 • Dopravní úlohy, duální úloha k dopravní úloze, nalezení výchozího rešení – metoda
  severozápadního rohu, indexní metoda, metoda VAM.
 • Výpocet optimálního rešení dopravních úloh, nevyrovnaná dopravní úloha,
  degenerace.

Doporučená literatura

 • Stolín, R. Matematika pro ekonomy. VŠPJ, skriptum. 2008.
 • Lagová, M., Jablonský, J. Lineární modely. VŠE Praha, 2004
 • Lagová, M. Lineární modely v príkladech. VŠE Praha, 2002
 • Jablonský, J. Operacní výzkum. Professional Publishing, 2002

Anotace

^ nahoru ^

Pracuji, vyčkejte prosím