Matematika pro ekonomy

Studijní plán: Finance a řízení - platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2011/2012

PředmětMatematika pro ekonomy (MEK)
GarantujeKatedra matematiky (KM)
GarantRNDr. Jana Borůvková, Ph.D. ( boruvkova@vspj.cz )
JazykČesky
Počet kreditů6
Ekvivalent
Prezenční studium
Přednáška2 h
Cvičení2 h
Kombinované studium
Tutoriál / přednáška6 h
Cvičení8 h
Studijní plán Typ Sem. Kred. Ukon.
V 6 kr. Z,ZK
Finance a řízení - kombinovaná forma, platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2008/2009 P 3 6 kr. Z,ZK
Finance a řízení - kombinovaná forma, platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2010/2011 P 3 6 kr. Z,ZK
Finance a řízení - kombinovaná forma, platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2011/2012 P 3 6 kr. Z,ZK
Finance a řízení - platný pro studenty, kteří započali studium od LS 2004/2005 a od ZS 2005/2006 P 2 5 kr. ZA
Finance a řízení - platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2006/2007 P 2 5 kr. Z,ZK
Finance a řízení - platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2009/2010 P 3 6 kr. Z,ZK
Finance a řízení - platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2011/2012 P 3 6 kr. Z,ZK

Sylabus

 • Aritmetické vektory, operace s nimi, lineární kombinace, lineární závislost, matice,operace s nimi, hodnost matice, inverzní matice, determinant řádu 2 a 3.
 • Gaussova a Jordanova metoda rešení soustav lineárních rovnic, obecné rešení,
  základní rešení.
 • Soustavy lineárních nerovnic, grafické a algebraické rešení.
 • Úvod do lineárního programování, typy úloh LP, matematické modely úloh LP.
 • Grafické rešení úloh LP, ekonomická interpretace rešení.
 • Jednofázová simplexová metoda, alternativní rešení.
 • Dvoufázová simplexová metoda.
 • Dualita v úlohách LP, symetrický a nesymetrický duální problém, vety o dualite
  a jejich užití.
 • Rešení duálních úloh, duálne simplexová metoda.
 • Analýza citlivosti - intervaly stability pravých stran a cenových koeficientů
 • Dopravní úlohy, duální úloha k dopravní úloze, nalezení výchozího rešení – metoda
  severozápadního rohu, indexní metoda, metoda VAM.
 • Výpocet optimálního rešení dopravních úloh, nevyrovnaná dopravní úloha,
  degenerace.

Doporučená literatura

 • Stolín, R. Matematika pro ekonomy. VŠPJ, skriptum. 2008.
 • Lagová, M., Jablonský, J. Lineární modely. VŠE Praha, 2004
 • Lagová, M. Lineární modely v príkladech. VŠE Praha, 2002
 • Jablonský, J. Operacní výzkum. Professional Publishing, 2002

Anotace

Cílem kurzu je seznámit studenty s metodami řešení soustav lineárních rovnic a nerovnic a jejich využitím při řešení některých typů úloh lineárního programování (výrobní problém, úloha o dělení materiálu, nutriční problém a dopravní úloha).


Znalosti: Student zná základní pojmy lineární algebry (aritmetický vektor, matice, determinant, soustava lineárních rovnic a nerovnic) a umí je požívat při výpočtech. Zná metody řešení úloh lineárního programování (grafickou, simplexovou jednofázovou, simplexovou dvoufázovou a duálně simplexovou), ví, jak správně vybrat metodu vhodnou pro nalezení optimálního řešení zadaného modelu, a ví, jak toto řešení interpretovat.


Dovednosti: Student umí zformulovat vlastní problém z oblasti výrobního plánování, vytvoření řezného plánu, řešení nutričního problému a dopravní problém. Umí jej popsat matematickým modelem, stanovit vhodnou metodu řešení pro zadaný model, nalézt optimální řešení pomocí softwaru LinPro a MS Excel a výsledek dokáže interpretovat.   


Obecné způsobilosti: Student je obeznámen se základním ekonomickým aparátem operačního managementu, který je podporou manažerského rozhodování. Je vybaven nástroji ke zvládnutí praktických problémů – dokáže problémy jak formulovat, tak i řešit.

^ nahoru ^

Pracuji, vyčkejte prosím