Introduction into Modern Public Relations

Studijní plán: Erasmus - Všeobecná sestra - příjezd na krátkodobý studijní pobyt

PředmětIntroduction into Modern Public Relations (IMPR-1)
GarantujeKatedra ekonomických studií (KES)
GarantIng. Martina Chalupová, Ph.D. ( chalupova@vspj.cz )
JazykAnglicky
Počet kreditů4
Prezenční studium
Cvičení2 h
Kombinované studium
DotacePředmět je v kombinované formě studia vyučován formou konzultací.
Studijní plán Typ Sem. Kred. Ukon.
V 2 kr. ZA
Erasmus - Aplikovaná informatika - příjezd na krátkodobý studijní pobyt PV 1 4 kr. ZK
Erasmus - Cestovní ruch - příjezd na krátkodobý studijní pobyt PV 1 4 kr. ZK
Erasmus - Finance a řízení - příjezd na krátkodobý studijní pobyt PV 1 4 kr. ZK
Erasmus - Počítačové systémy - příjezd na krátkodobý studijní pobyt PV 1 4 kr. ZK
Erasmus - Porodní asistentka - příjezd na krátkodobý studijní pobyt PV 1 4 kr. ZK
Erasmus - příjezd na krátkodobý studijní pobyt PV 1 4 kr. ZK
Erasmus - Všeobecná sestra - příjezd na krátkodobý studijní pobyt PV 1 4 kr. ZK
Erasmus - Zdravotně sociální pracovník - příjezd na krátkodobý studijní pobyt PV 1 4 kr. ZK

Sylabus

Doporučená literatura

Anotace

Jedná se o kurz uvádějící posluchače do problematiky moderního Public Relationship. Kurz je v anglickém jazyce. Po úspěšném absolvování budou studenti schopni:
- definovat pojem PR, odlišit PR a reklamu;
- řídit krizovou komunikaci;
- navrhnout mediální kampaň;
- vytvořit tiskovou zprávu;
- uspořádat tiskovou konferenci.

^ nahoru ^

Pracuji, vyčkejte prosím