Einführung in die Arttherapie

Studijní plán: Erasmus - Všeobecná sestra - příjezd na krátkodobý studijní pobyt

PředmětEinführung in die Arttherapie (EiA)
GarantujeKatedra zdravotnických studií (KZS)
GarantMgr. Lucie Poláková
JazykNěmecky
Počet kreditů2
Prezenční studium
Cvičení2 h
Kombinované studium
DotacePředmět je v kombinované formě studia vyučován formou konzultací.
Studijní plán Typ Sem. Kred. Ukon.
V 2 kr. ZA
Erasmus - Aplikovaná informatika - příjezd na krátkodobý studijní pobyt PV 1 2 kr. KZ
Erasmus - Cestovní ruch - příjezd na krátkodobý studijní pobyt PV 1 2 kr. KZ
Erasmus - Finance a řízení - příjezd na krátkodobý studijní pobyt PV 1 2 kr. KZ
Erasmus - Počítačové systémy - příjezd na krátkodobý studijní pobyt PV 1 2 kr. KZ
Erasmus - Porodní asistentka - příjezd na krátkodobý studijní pobyt PV 1 2 kr. KZ
Erasmus - příjezd na krátkodobý studijní pobyt PV 1 2 kr. KZ
Erasmus - Všeobecná sestra - příjezd na krátkodobý studijní pobyt PV 1 2 kr. KZ
Erasmus - Zdravotně sociální pracovník - příjezd na krátkodobý studijní pobyt PV 1 2 kr. KZ

Sylabus

 • Berühren wir die Farben!
 • Kommunikation mit dem Bleistift! (Übung in den Paaren)
 • Assoziationen mit den Farben (wie unsere Emotionen mit Farben zusammenhängen)
 • Der Arttherapie
 • Funktion der Kunst- und Musiktherapie
 • Die Einführung in die Musik- und Dramatherapie
 • Musik- und Dramatherapie in der Praxis
 • Die Entwicklung der Arttherapie
 • Das autogene Training
 • Die narrative Ethik und ihre Historie
 • Einführung in die Kinderzeichnung
 • Der menschliche Körper in der Kinderzeichnung

Doporučená literatura

 • ROSELINO,D.: Kresba jako nástroj poznání dítěte, Portál, Praha 2008
 • ŠICKOVA-FABRICI, J.: Základy arteterapie, Portál, Praha 2002
 • CASEOVA, C., DALLEYOVÁ, T.: Arteterapie s dětmi, Portál, Praha 1995
 • CAMPBELLOVÁ, J.: Techniky arteterapie, Portál, Praha 2000
 • Arteterapie – časopis České arteterapeutické asociace
 • JUNG, C. G.:Mandaly. Obrazy z nevědomí, nakladatelství Tomáše Janečka 2004

Anotace


Cíl:


Cílem je seznámit studenty s arteterapií jako jedním z léčebných postupů, který využívá výtvarného projevu jako hlavního prostředku poznání a ovlivnění lidské psychiky a mezilidských vztahů. Někdy bývá přiřazována k psychoterapii a jejím jednotlivým směrům, jindy je pojímána jako svébytný obor. Dva základní proudy arteterapie tvoří: terapie uměním, v níž se klade důraz na léčebný potenciál tvůrčí činnosti samotné a artpsychoterapie, kde výtvory a prožitky z procesu tvorby jsou dále psychoterapeuticky zpracovávány.


 Znalosti:


Student zná základní prostředky arteterapie a zná její využití u nemocných jedinců.


 Dovednosti:


Student si během cvičení osvojí metody arteterapie, jelikožje vyžadována i vlastní tvorba pro získání jedinečné vlastní zkušenosti s jednotlivými arteterapeutickými metodami.


 Obecné způsobilosti:


Studující získávají vědomosti a profesionální dovednosti nezbytné pro plánování, poskytování a vyhodnocování zdravotní péče v příslušném oboru a pro činnosti s touto zdravotní péčí související.

^ nahoru ^

Pracuji, vyčkejte prosím