Computer Operating Systems

Studijní plán: Erasmus - Všeobecná sestra - příjezd na krátkodobý studijní pobyt

PředmětComputer Operating Systems (PRSa)
GarantujeKatedra technických studií (KTS)
Garantprof. Ing. František Zezulka, CSc. ( zezulka@vspj.cz )
JazykAnglicky
Počet kreditů5
Ekvivalent
Prezenční studium
Přednáška2 h
Cvičení2 h
Studijní plán Typ Sem. Kred. Ukon.
Aplikovaná informatika - platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2009/2010 P 2 5 kr. Z,ZK
Erasmus - Aplikovaná informatika - příjezd na krátkodobý studijní pobyt PV 1 5 kr. Z,ZK
Erasmus - Cestovní ruch - příjezd na krátkodobý studijní pobyt PV 1 5 kr. Z,ZK
Erasmus - Finance a řízení - příjezd na krátkodobý studijní pobyt PV 1 5 kr. Z,ZK
Erasmus - Počítačové systémy - příjezd na krátkodobý studijní pobyt PV 1 5 kr. Z,ZK
Erasmus - Porodní asistentka - příjezd na krátkodobý studijní pobyt PV 1 5 kr. Z,ZK
Erasmus - příjezd na krátkodobý studijní pobyt PV 1 5 kr. Z,ZK
Erasmus - Všeobecná sestra - příjezd na krátkodobý studijní pobyt PV 1 5 kr. Z,ZK
Erasmus - Zdravotně sociální pracovník - příjezd na krátkodobý studijní pobyt PV 1 5 kr. Z,ZK
Počítačové systémy - platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2009/2010 P 2 5 kr. Z,ZK

Sylabus

Doporučená literatura

Anotace

^ nahoru ^

Pracuji, vyčkejte prosím