Joint Ventures and Multinational Corporations

Studijní plán: Erasmus - Zdravotně sociální pracovník - příjezd na krátkodobý studijní pobyt

PředmětJoint Ventures and Multinational Corporations (JvM)
GarantujeKatedra ekonomických studií (KES)
Garantdoc. Ing. Jaroslav Jánský, CSc. ( jansky@vspj.cz )
JazykAnglicky
Počet kreditů3
Prezenční studium
Cvičení2 h
Kombinované studium
DotacePředmět je v kombinované formě studia vyučován formou konzultací.
Studijní plán Typ Sem. Kred. Ukon.
V 2 kr. ZA
Erasmus - Aplikovaná informatika - příjezd na krátkodobý studijní pobyt PV 1 3 kr. Z,ZK
Erasmus - Cestovní ruch - příjezd na krátkodobý studijní pobyt PV 1 3 kr. Z,ZK
Erasmus - Finance a řízení - příjezd na krátkodobý studijní pobyt PV 1 3 kr. Z,ZK
Erasmus - Počítačové systémy - příjezd na krátkodobý studijní pobyt PV 1 3 kr. Z,ZK
Erasmus - Porodní asistentka - příjezd na krátkodobý studijní pobyt PV 1 3 kr. Z,ZK
Erasmus - příjezd na krátkodobý studijní pobyt PV 1 3 kr. Z,ZK
Erasmus - Všeobecná sestra - příjezd na krátkodobý studijní pobyt PV 1 3 kr. Z,ZK
Erasmus - Zdravotně sociální pracovník - příjezd na krátkodobý studijní pobyt PV 1 3 kr. Z,ZK

Sylabus

 • Introduction, definition of Joint Ventures, Multinational Corporations
 • Possible forms of internationalization of business activities
 • Strategic alliance
 • Joint ventures
 • Multinational corporations
 • Selection of partners
 • Corporate culture
 • The stability of cooperative forms
 • Risks and chances of cooperative forms
 • Legal forms of joint ventures and multinational corporations
 • Tax systems
 • System of investment incentives
 • Funding of joint ventures and multinational corporations
 • Management issues of joint ventures and multinational corporations

Doporučená literatura

 • Child, J., Faulkner, D.:Strategy of cooperation: managing alliances, network and joint ventures ISBN 0198774850, 1998
 • Reuer, J.: International Joint Venture instability and corporate strategy, 1998
 • Shapiro, A.C. Foundations of multinational financial management, ISBN 0471366234, 2002

Anotace

Aim and content of the course: to show different forms of strategic alliances, especially the Joint Venture, to analyze the processes of concentration, the formation and development of multinational corporations, their positive and negative features.


Completion of the course: credit consists of a test that includes questions from the lectures and exercises (test may be also in the form of ticking one of several answers) and case study and essay. 

^ nahoru ^

Pracuji, vyčkejte prosím