Studijní plán: Erasmus - Zdravotně sociální pracovník - příjezd na krátkodobý studijní pobyt

Předmět ()
Garantuje ()
Garant
Jazyk
Počet kreditů
Ekvivalent
Kombinované studium
DotacePředmět je v kombinované formě studia vyučován formou konzultací.
Studijní plán Typ Sem. Kred. Ukon.
V 4 kr. ZA

Sylabus

 • základní pojmy finanční matematiky, úrok, jednoduché úrokování, standardy pro určení doby splatnosti
 • základní rovnice jednoduchého úrokování, využití jednoduchého úrokování, jednoduché diskontování
 • bankovní diskont, vztah mezi úrokovou mírou a diskontní mírou, krátkodobé cenné papíry
 • složené úrokování, základní rovnice složeného úrokování, porovnání jednoduchého a složeného úrokování, nominální a efektivní úroková míra
 • smíšené úrokování, inflace, rovnice smíšeného úrokování, inflace, reálná úroková míra
 • hodnotová rovnice, vnitřní míra výnosnosti, čistá současná hodnota, pravidla pro oceňování investic
 • důchody, základní pojmy, jednoduchý důchod, počáteční a koncová hodnota jednoduchého důchodu
 • speciální typy jednoduchých důchodů (področní důchod, věčný důchod, odložený důchod)
 • obecné důchody, počáteční a koncová hodnota obecného důchodu
 • dluhy a jejich umořování, počáteční hodnota dluhu, umořovací plán
 • dluhopisy, rozdělení dluhopisů, výnosnost do splatnosti, určování ceny dluhopisu
 • alikvotní úrokový výnos, durace dluhopisu
 • akcie, výnos z akcií a jeho měření, cena akcie

Doporučená literatura

 • Cipra, T.: Finanční matematika v praxi. HZ, Praha 1993
 • Cipra, T.: Praktický průvodce finanční a pojistnou matematikou. HZ, Praha 2000
 • Cipra, T.: Matematika cenných papírů. HZ, Praha 2000
 • Macháček, O.: Finanční a pojistná matematika. PROSPEKTRUM, Praha 1995
 • McCutcheon, J. J., Scott, W. F.: An Introduction to the Mathematics of Finance. Heinemann, London 1986
 • Radová, J., Dvořák, P.: Finanční matematika pro každého. GRADA Publishing, Praha 2001

Anotace

^ nahoru ^

Pracuji, vyčkejte prosím