Úvod do ICT

Studijní plán: Finance a řízení - platný od ZS 2015/2016

PředmětÚvod do ICT (ICT-1)
GarantujeKatedra matematiky (KM)
GarantIng. Stanislava Dvořáková, Ph.D. ( stanislava.dvorakova@vspj.cz )
Jazykčesky
Počet kreditů4
Prezenční studium
Přednáška1 h
Cvičení1 h
Kombinované studium
Tutoriál / přednáška3 h
Cvičení4 h
Studijní plán Typ Sem. Kred. Ukon.
Cestovní ruch - kombi, platný od ZS 2013/2014 P 2 4 kr. ZA
Cestovní ruch - kombi, platný od ZS 2016/2017 P 2 4 kr. ZA
Cestovní ruch - platný od ZS 2013/2014 P 2 4 kr. ZA
Cestovní ruch - platný od ZS 2016/2017 P 2 4 kr. ZA
Finance a řízení - kombi, platný od ZS 2013/2014 P 2 4 kr. ZA
Finance a řízení - kombi, platný od ZS 2015/2016 P 2 4 kr. ZA
Finance a řízení - kombi, platný od ZS 2016/2017 P 2 4 kr. ZA
Finance a řízení - platný od ZS 2013/2014 P 2 4 kr. ZA
Finance a řízení - platný od ZS 2015/2016 P 2 4 kr. ZA
Finance a řízení - platný od ZS 2016/2017 P 2 4 kr. ZA

Sylabus

 • Architektura PC
 • Základní komponenty a periferie
 • Operační systém, systém souborů, zálohování a komprese dat
 • Základy počítačových sítí
 • Kancelářské aplikace – textový editor
 • Kancelářské aplikace - tabulkový kalkulátor
 • Internet, vyhledávání informací, prohlížeče
 • Elektronická pošta, poštovní klienti
 • Kancelářské aplikace - PowerPoint
 • Bezpečnost – antiviry, spam, bezpečná komunikace, firewall
 • Vektorová grafika
 • Rastrová grafika

Doporučená literatura

 • Studijní opora v LMS Moodle
 • LAURENČÍK, Marek. Excel 2013: práce s databázemi a kontingenčními tabulkami. 1. vyd. Praha: Grada, 2014. ISBN 978-80-247-5003-3
 • GLEN, J. Informatika. 1. vyd. Brno:2013. Computer Press. ISBN 978-80-251-3805-2
 • KRÁL, Mojmír Word 2013 snadno a rychle. 1. vyd., Praha: Grada, 2013. ISBN 978-80-247-4727-9
 • STAIR, R., REYNOLDS, G. Fundamentals of Information Systems. 7. vydání. Boston, MA: Course Technology, Cengage Learning, 2013. ISBN 11 33 62962 8
 • SMRČKA, F. Operační systémy. E-learningová studijní opora. Jihlava: Vysoká škola polytechnická Jihlava, 2017

Anotace

Cílem předmětu je poskytnout studentům rozsahově přiměřené a formálně standardizované znalosti a aplikační dovednosti v oblasti informačních a komunikačních technologií (ICT).   


Znalosti: Student umí vyjmenovat a popsat použití základních prostředků ICT včetně počítačových sítí. Má přehled o běžné SW výbavě osobních počítačů a umí využívat základní, v praxi rozšířené programy a technologie.   


Dovednosti: Student umí používat a na základní úrovni nastavit operační systém Windows a jeho souborový systém. Student dokáže na pokročilé úrovni používat kancelářské aplikace typu MS Word, MS Excel, MS Powerpoint. Student dokáže efektivně pracovat s internetem, elektronickou poštou, antivirovým programem, grafickým editorem.   


Obecné způsobilosti: Student je schopen vyrovnat se se základními ICT požadavky navazujících kurzů. Po nástupu do praxe se rychle přizpůsobí IT infrastruktuře zaměstnavatele a začne ji v krátké době aktivně využívat.

^ nahoru ^

Pracuji, vyčkejte prosím