Daně 1

Studijní plán: Finance a řízení - platný od ZS 2015/2016

PředmětDaně 1 (DAN1)
GarantujeKatedra ekonomických studií (KES)
GarantIng. Markéta Lexová, Ph.D.
Jazykčesky
Počet kreditů6
Prezenční studium
Přednáška2 h
Cvičení2 h
Kombinované studium
Tutoriál / přednáška6 h
Cvičení8 h
Studijní plán Typ Sem. Kred. Ukon.
Finance a řízení - kombi, platný od ZS 2013/2014 P 3 6 kr. ZK
Finance a řízení - kombi, platný od ZS 2015/2016 P 3 6 kr. ZK
Finance a řízení - kombi, platný od ZS 2016/2017 P 3 6 kr. ZK
Finance a řízení - platný od ZS 2013/2014 P 3 6 kr. ZK
Finance a řízení - platný od ZS 2015/2016 P 3 6 kr. ZK
Finance a řízení - platný od ZS 2016/2017 P 3 6 kr. ZK

Sylabus

 • 1) Daňová soustava ČR, vymezení základních pojmů
 • 2) Daň z příjmů fyzických osob - předmět daně, osvobození od daně, základ daně, daňová ztráta
 • 3) Daň z příjmů fyzických osob - základ daně, úprava základu daně, daňová ztráta
 • 4) Daň z příjmů fyzických osob- dílčí základy daně, nezdanitelná část základu daně
 • 5) Daň z příjmů fyzických osob- dílčí základy daně, nezdanitelná část základu daně
 • 6) Sociální zabezpečení, pojistné na všeobecné zdravotní pojištění – vybraná ustanovení
 • 7) Daň z příjmů právnických osob- předmět daně, osvobození od daně, základ daně
 • 8) Daně z příjmů – společná ustanovení, úprava základu daně, výdaje (náklady) vynaložené na dosažení, zajištění a udržení příjmů
 • 9) Daně z příjmů – společná ustanovení, odpisy hmotného a nehmotného majetku
 • 10) Daně z příjmů – společná ustanovení, položky odčitatelné od základu daně, sleva na dani
 • 11) Daně z příjmů – společná ustanovení, zvláštní sazba daně, zálohy, zajištění daně
 • 12) Daně z příjmů – zvláštní ustanovení pro vybírání daně z příjmů
 • 13) Zákon o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů – vybraná ustanovení, daň silniční
 • 14) Daň z nemovitostí, daň dědická, darovací a z převodu nemovitostí

Doporučená literatura

 • VLADIMÍR PELC: Zákon o daních z příjmů Komentář. C.H.BECK, s.r.o. ISBN 978-80-7400-364-6
 • DUŠEK JIŘÍ: Daně z příjmů 2013. Grada Publisching. a.s. ISBN 978-80-247-4641-8
 • HNÁTEK MILOSLAV, ZÁMEK DAVID. Daňové a nedaňové náklady 2013. Grada Publisching, a.s. ISBN 978-80-260-2628-0
 • Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů v platném znění
 • Zákon č. 16/1993 Sb., o dani silniční v platném znění
 • Zákon č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí v platném znění
 • Zákon č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí v platném znění
 • Zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení v platném znění
 • Zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění v platném znění

Anotace

Získat základní orientaci v daňové soustavě ČR. Na přednáškách se studenti seznámí s obsahem jednotlivých právních norem. V rámci cvičení (formou úloh) získají základní dovednosti nezbytné pro řešení daňových případů.

^ nahoru ^

Pracuji, vyčkejte prosím