Daně pro podnikovou praxi

Studijní plán: Finance a řízení - platný od ZS 2015/2016

PředmětDaně pro podnikovou praxi (DPP)
GarantujeKatedra ekonomických studií (KES)
GarantIng. Markéta Lexová, Ph.D.
Jazykčesky
Počet kreditů4
Prezenční studium
Přednáška1 h
Cvičení2 h
Kombinované studium
Tutoriál / přednáška6 h
Cvičení4 h
Studijní plán Typ Sem. Kred. Ukon.
Finance a řízení - kombi, platný od ZS 2013/2014 PV 5 4 kr. Z,ZK
Finance a řízení - kombi, platný od ZS 2015/2016 PV 5 4 kr. Z,ZK
Finance a řízení - kombi, platný od ZS 2016/2017 PV 5 4 kr. Z,ZK
Finance a řízení - platný od ZS 2013/2014 PV 5 4 kr. Z,ZK
Finance a řízení - platný od ZS 2015/2016 PV 5 4 kr. Z,ZK
Finance a řízení - platný od ZS 2016/2017 PV 5 4 kr. Z,ZK

Sylabus

 • 1. Daňový systém ČR
 • 2. Správa daní: povinnosti ekonomických subjektů, komunikace se správcem daně (daňový portál, datová schránka)
 • 3. Daň z příjmů fyzických osob: důraz na zdaňování příjmů ze samostatné činnosti (podnikání)
 • 4. Daň z příjmů fyzických osob: zaměstnanci - daňové a odvodové (sociální pojistné) povinnosti podnikatele
 • 5. Daň z příjmů fyzických osob: zpracování daňového přiznání, přehledů pro stanovení sociálního pojistného
 • 6. Daň z příjmů právnických osob: základ daně a stanovení daně obchodních korporací
 • 7. Daň z příjmů právnických osob: zpracování daňového přiznání
 • 8. Daň z přidané hodnoty: osoby povinné k dani, ekonomická činnost, stanovení obratu
 • 9. Daň z přidané hodnoty: tuzemská plnění - zdanitelná x osvobozená, sazby daně
 • 10. Daň z přidané hodnoty: dodání zboží a poskytování služeb mezi členskými státy EU, dovoz a vývoz (mimo EU)
 • 11. Daň z přidané hodnoty: zpracování daň. přiznání, kontrolního hlášení, souhrnného hlášení
 • 12. Daň silniční: subjekty a objekty daně, stanovení daně včetně zpracování přiznání
 • 13. Daň z nemovitých věcí: subjekty a objekty daní, náležitosti daň. přiznání
 • 14. Souhrnný příklad: aplikace jednotlivých daní

Doporučená literatura

 • Studijní opora v LMS Moodle
 • Studijní materiály poskytnuté vyučujícími na přednáškách a cvičeních

 • Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů v účinném znění.
 • Zákon č. 593/1992 Sb., o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů v účinném znění.
 • Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty v účinném znění.
 • Zákon č. 16/1993 Sb., o dani silniční v účinném znění.
 • Zákon č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitých věcí v účinném znění.
 • VANČUROVÁ, A., LÁCHOVÁ, L.: Daňový systém ČR 2018. 14. vydání. Praha: VOX, 2018. ISBN 978-80-87480-63-2.
 • KOUT, P., LÍBAL, T. Komplikované účetní případy a jejich daňové dopady. 3. vydání. Praha: VOX, 2017. ISBN 978-80-87480-55-7.
 • KUNEŠ, Z. Daň z přidané hodnoty 2019 - úplné znění zákona o DPH k 1. dubna 2019 s pedagogickými pomůckami včetně komentářů a grafů. 9. vydání. Praha: 1. VOX a.s., 2019. 978-80-87480-72-4.
 • VANČUROVÁ, A., LÁCHOVÁ, l.: Daně v podnikání. 1. vydání. Praha: 1. VOX a.s., 2019. ISBN 978-80-87480-71-7.

Anotace

Cílem kurzu je po dříve zvládnutých kurzech Daně 1 a Daně 2 postoupit v daňové problematice dále: ke schopnosti aplikace daňových předpisů na konkrétní situace v podnikatelské praxi. Přednášky se zaměřují na získání přehledu – teoretického základu, jakým způsobem a rozsahem se daně dotýkají ekonomických subjektů a jejich činnosti. Na cvičeních se studenti učí určit daňové dopady příjmové situace a ekonomických transakcí prováděných subjekty daně na konkrétních příkladech.


Znalosti: Student zná a chápe princip fungování a konstrukci jednotlivých daní v ČR, získává orientaci v daňových předpisech, zná, jaké povinnosti má podnikatel vůči správci daně


Dovednosti: Student dokáže zhodnotit vliv konkrétní situace nebo realizace konkrétní transakce komplexně na daňové povinnosti ekonomického subjektu a toto své zhodnocení prakticky aplikovat při sestavení přiznání k jednotlivým daním. Dovede správně komunikovat se správcem daně.


Obecné způsobilosti: Student se dokáže samostatně rozhodovat, jak správně postupovat, nést odpovědnost za své rozhodnutí a své rozhodnutí zdůvodnit.

^ nahoru ^

Pracuji, vyčkejte prosím