Řízení výrobních procesů

Studijní plán: Finance a řízení - platný od ZS 2015/2016

PředmětŘízení výrobních procesů (RVP)
GarantujeKatedra ekonomických studií (KES)
GarantIng. Petr Tyráček, Ph.D., MBA ( tyracek@vspj.cz )
Jazykčesky
Počet kreditů5
Prezenční studium
Přednáška2 h
Cvičení2 h
Kombinované studium
Tutoriál / přednáška6 h
Cvičení8 h
Studijní plán Typ Sem. Kred. Ukon.
Finance a řízení - kombi, platný od ZS 2013/2014 PV 5 5 kr. Z,ZK
Finance a řízení - kombi, platný od ZS 2015/2016 PV 5 5 kr. Z,ZK
Finance a řízení - kombi, platný od ZS 2016/2017 PV 5 5 kr. Z,ZK
Finance a řízení - platný od ZS 2013/2014 PV 5 5 kr. Z,ZK
Finance a řízení - platný od ZS 2015/2016 PV 5 5 kr. Z,ZK
Finance a řízení - platný od ZS 2016/2017 PV 5 5 kr. Z,ZK

Sylabus

 • • Podnikové procesy
  • Procesní řízení
  • Požadavky na management výroby
  • Komplexní standardizace
  • THN normy
  • Standardizace při operativním řízení výroby. Operativní evidence výroby.
  • Řízení výrobního procesu a nákupu
  • Řízení zásob
  • WCM
  • Six Sigma
  • Lean production
  • Lean Six Sigma
  • WCE. Design

Doporučená literatura

 • • Grasseová Monika a kolektiv: Procesní řízení ve veřejném i soukromém sektoru. Computer Press, 2008. ISBN 978-80-251-1987-7
  • George Mike, Dave Rowlands, Bill Kastle: Co je Lean Six Sigma.SC&C Partner, 2005. ISBN 80-239-5172-6
  • Töpfer Armin a kolektiv: Six Sigma. Koncepce a příklady pro řízení bez chyb. Computer press, Brno, 2008. ISBN 978-80-251-1766-8
  • Tomek Gustav, Vávrová Věra: Řízení výroby a nákupu. Grada Publishing, a.s., 2007. ISBN 978-80-247-1479-0

Anotace

Cílem tohoto předmětu je seznámit studenty se základními metodami řízení výroby ve výrobních organizacích. Obsahem předmětu řízení výroby ve výrobních organizacích jsou metody jak pro řízení sériové produkce, tak i zakázkové produkce, vycházející z integrovaného pohledu na zajištění kvalitního a cenově přijatelného produktu, který zákazník obdrží v požadovaném termínu. Ve cvičeních si studenti konkrétní metody procvičí.

^ nahoru ^

Pracuji, vyčkejte prosím