Podniková informatika

Studijní plán: Finance a řízení - kombi, platný od ZS 2015/2016

PředmětPodniková informatika (POI-2)
GarantujeKatedra technických studií (KTS)
GarantMgr. Hana Vojáčková, Ph.D. ( vojackova@vspj.cz )
Jazykčesky
Počet kreditů4
Prezenční studium
Přednáška1 h
Cvičení1 h
Kombinované studium
Tutoriál / přednáška3 h
Cvičení4 h
Studijní plán Typ Sem. Kred. Ukon.
Finance a řízení - kombi, platný od ZS 2013/2014 P 3 4 kr. ZA
Finance a řízení - kombi, platný od ZS 2015/2016 P 3 4 kr. ZA
Finance a řízení - kombi, platný od ZS 2016/2017 P 3 4 kr. ZA
Finance a řízení - platný od ZS 2013/2014 P 3 4 kr. ZA
Finance a řízení - platný od ZS 2015/2016 P 3 4 kr. ZA
Finance a řízení - platný od ZS 2016/2017 P 3 4 kr. ZA

Sylabus

 • Přehled a kontextové představení probíraných témat.
 • Informační a komunikační technologie.
 • Lidé a organizace pohledem podnikové informatiky. Business modelování.
 • Struktura a obsah podnikových informačních systémů (data, informace, znalosti).
 • Podnikové operace, funkce, procesy a služby.
 • Bezpečnost a ochrana dat.
 • Podnikové informační systémy (ERP), historie, struktura, způsoby implementace.
 • ERP, konkrétní příklady současných řešení (SAP, QI) a vývojové trendy v této oblasti (cloud).
 • Řízení vztahů se zákazníky (CRM), analytické nadstavby IS (nástroje a znalostního managementu).
 • Řízení podnikového obsahu (ECM), řízení vztahů se zákazníky (SCM), e a m business.
 • Způsob implementace podnikových IS.
 • Ekonomické aspekty vlastnictví podnikového IS.
 • Zásady a nástroje informačního managementu firem.
 • Řízení podnikové informatiky, metodika ITIL.

Doporučená literatura

 • GÁLA, L., POUR, J., ŠEDIVÁ, Z. Podniková informatika. Počítačové aplikace v podnikové a mezipodnikové praxi, 3. aktualizované vydání, Praha: Grada 2015, 240 s. ISBN 978-80-247-5457-4.
 • MIŠOVIČ, M. Informační systémy. Kolekce elektronických materiálů. Jihlava: Vysoká škola polytechnická Jihlava, 2011.
 • Rozšiřující on-line informace na http://www.erpforum.cz/, http://www.systemonline.cz/, http://www.cssi.cz/cssi/

Anotace

Cílem výuky předmětu je uvést studenty do problematiky podnikové informatiky, která zahrnuje především nástroje a metody informačních technologií a celou informační infrastrukturu a její řízení ze strany managementu podniku. Studenti budou seznámeni se základními nástroji kancelářské, prezentační a dokumentové informatiky. Přednášky jsou zaměřeny na teoretický základ podnikových informačních systémů. Na cvičeních jsou procvičována jednotlivá témata na konkrétních případech a příkladech. 


Znalosti: Studenti se naučí rozumět povaze podnikových informačních systémů a jejich architektuře. Porozumí procesnímu řízení podniku a požadavkům na komputerizaci základních procesních setů podniku, ERP, SCM, CRM, … 


Dovednosti: Studenti budou schopni realizovat komunikaci s podnikovým informačním systémem a využívat jeho možnosti v oblasti finančního řízení podniku. Studentům budou předvedeny soudobé programové prostředky, fragmenty podnikových informačních systémů z oblasti finančního, personálního a majetkového řízení podniku, které jsou na soudobém trhu. Studenti se naučí tyto prostředky využívat na programových podnikových úlohách.


 


Obecné způsobilosti: Studenti se naučí používat soudobé programové prostředky pro práci s podnikovými dokumenty. Dokážou analyzovat dostupné informace v podnikových informačních systémech a orientovat se v nich.

^ nahoru ^

Pracuji, vyčkejte prosím