Diplomový seminář I

Studijní plán: Komunitní péče v porodní asistenci - kombinovaná forma, platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2015/2016

PředmětDiplomový seminář I (DPS1)
GarantujeKatedra zdravotnických studií (KZS)
Garant
JazykČesky
Počet kreditů3
Kombinované studium
Tutoriál / přednáška6 h
Studijní plán Typ Sem. Kred. Ukon.
Komunitní péče v porodní asistenci - kombinovaná forma, platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2015/2016 P 1 3 kr. ZA

Sylabus

  • společná diskuse témat diplomových prací strategie zpracování diplomových prací oponentura vybraných oddílů diplomových prací
  • strategie zpracování diplomových prací
  • oponentura vybraných oddílů diplomových prací

Doporučená literatura

  • ŽIAKOVÁ, K. A KOL. Ošetrovateľstvo teória a vedecký výskum. Martin: Osveta, 2009. ISBN 80-8063-304-2.

  • MEŠKO, D.; KATUŠČÁK, D.; FINDRA, J. A KOL. Akademická příručka. Martin, SR: Osveta, 2006. ISBN 80-8063-219-7.

  • HENDL, J. Kvalitativní výzkum: základní teorie, metody a aplikace. Praha : Portál, 2008. ISBN 80-7367-040-2.

Anotace

Hlavní náplní diplomového semináře jsou neformální diskuse studentů nad tématy jejich diplomových prací. Schopnost orientovat se v odborné literatuře a pracovat s ní. Dále je cílem studenty seznámit se základními požadavky na zpracování získaných dat.Znalosti:


Student se orientuje v odborné literatuře, dokáže ji vyhledat a umí s ní pracovat.
Student aplikuje teoretické vědomosti získané studiem na řešení konkrétních problémů zdravotnické praxe. Student využívá mezipředmětové poznatky a souvislosti. Student umí zpracovat teoretickou část diplomové práce.Dovednosti:


Student získá dovednosti v problematice zpracování projektu a teoretických východisek diplomové práce. Umí zpracovávat získaná data.Obecné způsobilosti:


Slouží ke společné diskusi témat diplomové práce, strategií jejich zpracování a oponentuře vybraných oddílů diplomových prací. 

^ nahoru ^

Pracuji, vyčkejte prosím