Moderní management v porodní asistenci

Studijní plán: Komunitní péče v porodní asistenci - kombinovaná forma, platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2015/2016

PředmětModerní management v porodní asistenci (MMPA)
GarantujeKatedra zdravotnických studií (KZS)
Garant
JazykČesky
Počet kreditů3
Kombinované studium
Tutoriál / přednáška10 h
Studijní plán Typ Sem. Kred. Ukon.
Komunitní péče v porodní asistenci - kombinovaná forma, platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2015/2016 P 1 3 kr. Z,ZK

Sylabus

Doporučená literatura

  • Nutzen und Kosten im Gesundheitswesen - zur normativen Funktion ihrer Bewertung: Stellungnahme. Berlin: Deutscher Ethikrat, 2011. 133 s. ISBN 978-3-941957-16-9.

  • GLADKIJ, I. Management ve zdravotnictví. 1. vyd. Brno: Computer Press, 2003. ISBN 80-7226-996-8.

  • GROHAR-MURRAY, M. E., DICROCE, H. R. Zásady vedení a řízení v oblasti ošetřovatelské péče. Praha: Grada Publishing, 2003. ISBN 80-247-0267-3.

  • Jakušová, V. Základy zdravotníckeho manažmentu: vysokoškolská učebnica. Martin: Osveta, 2010. 142 s. ISBN 978-80-8063-347-9.

  • Bonse-Rohmann, M., Burchert, H.  Neue Bildungskonzepte für das Gesundheitwesen. Bonn: Bundesinstitut für Berufsbildung, ©2011. 310 s. Berichte zur beruflichen Bildung: Schriftenreihe des Bundesinstituts für Berufsbildung. ISBN 978-3-7639-1141-7.

  • Klement, C. Mimoriadne udalosti vo verejnom zdravotníctve. 1. vyd. Banská Bystrica: PRO, 2011. 663 s. ISBN 978-80-89057-29-0.

  • Plevová, I., et al. Management v ošetřovatelství. 1. vyd. Praha: Grada, 2012. 304 s. Sestra. ISBN 978-80-247-3871-0.

Anotace

Cílem předmětu je poskytnout poznatky o principech, organizaci a řízení ošetřovatelské péče, o řízení kvality ošetřovatelské péče, o provozu, financování a organizací ošetřovací jednotky. Předmět zároveň vede, jak dosahovat osobních a kolektivních dobrých výsledků; jakým způsobem řídit sebe i ostatní. V neposlední řadě seznamuje, jak efektivně využívat dostupné zdroje, techniky a metody. Nedílnou součástí předmětu je osvojení administrativních činností ve zdravotnictví, zejména ve vedení dokumentace týkající se oboru, včetně elektronické podoby této dokumentace.Znalosti:Studen zná problematiku managementu ve zdravotnictví. Zná teorie řízení kvality, metodiky vypracování standardů ošetřovatelské péče a metody auditní činnosti.Dovednosti:Student dovede vypracovat standardy a audity ošetřovatelské péče. Dovede vést ošetřovatelskou dokumentaci. Dovede se orientovat i v elektronické formě dokumentaceObecné způsobilosti:Student získává vědomosti a profesionální dovednosti nezbytné pro plánování, poskytování a vyhodnocování zdravotní péče v příslušném oboru a pro činnosti s touto zdravotní péčí související.

^ nahoru ^

Pracuji, vyčkejte prosím