Odborná praxe I

Studijní plán: Komunitní péče v porodní asistenci - kombinovaná forma, platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2015/2016

PředmětOdborná praxe I (OP1-1)
GarantujeKatedra zdravotnických studií (KZS)
Garant
JazykČesky
Počet kreditů6
Kombinované studium
Cvičení160 h
Studijní plán Typ Sem. Kred. Ukon.
Komunitní péče v porodní asistenci - kombinovaná forma, platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2015/2016 P 1 6 kr. ZA

Sylabus

  • Praxe vychází z koncepčního modelu hlavních determinant zdraví WHO, je orientována jednak na oblast podpory zdraví a prevence vzniku onemocnění. Slouží k nácviku a osvojení si ošetřovatelských, diagnostických a terapeutických činností v práci porodní asistentky. Praxe bude realizována na odděleních interních oborů (interní oddělení, neurologické oddělení).

Doporučená literatura

  • SINES, D., SAUNDERS, D., FORBES-BURFORD, J. Community health care nursing. 4th ed. Chichester: Wiley-Blackwell, 2009. ISBN 978-1-4051-8340-6.

  • JAROŠOVÁ, D. Úvod do komunitního ošetřovatelství. Praha: Grada, 2007. ISBN 978-80-247-2150-7.

  • DOLEŽALOVÁ, J. Porod doma. Praha: Formát, 2005. ISBN 80-86718-46-8.

  • MARKOVÁ, M. A KOL. Komunitní ošetřovatelství pro porodní asistentky: učební text pro porodní asistentky v komunitní péči. 1.vyd. Brno: NCO NZO, 2009. ISBN 978-80-7013-500-6.

Anotace

Předmět vede k prohloubení vědomosti a dovednosti zejména v péči o těhotnou ženu, ženu v období šestinedělí v komunitní péči a v péči o novorozence. Cílem předmětu je připravit porodní asistentku pro oblast komunitní péče v porodní asistenci.Znalosti:


Studenti znají strukturu služeb primární péče a s jednotlivé druhy zařízení v rámci primární péče, a zvláště organizaci služeb v primární péči o ženu a dítě.Dovednosti:


Student identifikuje a uspokojuje potřeby těhotných žen, žen po porodu a novorozence žijící v komunitě. Student dovede poskytovat péči v prenatální ambulanci.Obecné způsobilosti:


Praxe probíhá podle plánu klinické výuky pod vedením proškoleného kvalifikovaného mentora akreditovaného pracoviště, který sdílí odpovědnost za studenty. Klinická pracoviště pro výuku jsou vybrána na základě akreditace pracoviště dle specializované odbornosti. Jejich platnost a dodržování je smluvně zajištěno.

^ nahoru ^

Pracuji, vyčkejte prosím