Pedagogika v porodní asistenci

Studijní plán: Komunitní péče v porodní asistenci - kombinovaná forma, platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2015/2016

PředmětPedagogika v porodní asistenci (PEPA)
GarantujeKatedra zdravotnických studií (KZS)
Garant
JazykČesky
Počet kreditů3
Kombinované studium
Tutoriál / přednáška10 h
Cvičení5 h
Studijní plán Typ Sem. Kred. Ukon.
Komunitní péče v porodní asistenci - kombinovaná forma, platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2015/2016 P 1 3 kr. Z,ZK

Sylabus

Doporučená literatura

  • ROZSYPALOVÁ, M et al. Psychologie a pedagogika I. 1. vyd. Praha: Informatorium, 2006. ISBN 978-80 7333-014-9.

  • PRŮCHA, J. Moderní pedagogika. 4. vyd. Praha: Portál, 2009. ISBN 978-80-7367-503-5.

  • PRŮCHA, J. Alternativní školy a inovace ve vzdělání. 2. vyd. Praha: Portál, 2004. ISBN 80-7178-977-1.

  • KYRIACOU, CH. Klíčové dovednosti učitele. 1. vyd. Praha: Portál, 2004. ISBN 978-80-7367-434-2.

  • Svěráková, M. Edukační činnost sestry: úvod do problematiky. 1. vyd. Praha: Galén, 2012. 63 s. ISBN 978-80-7262-845-2. 

  • ZÁVODNÁ, V. Pedagogika v ošetrovateľstve. 1.vyd. Martin: Osveta, 2006. ISBN 80-8063-193-X.

  • NEMCOVÁ, J., HLINKOVÁ, E. Moderná edukácia v ošetrovateĺstve. 1. vyd. Martin: Osveta, 2010. ISBN 978 80-8063-321-9.

Anotace

Předmět si klade za cíl poskytnout základy obecné pedagogiky se zaměřením specifik pro poskytování péče v komunitním prostředí.Znalosti:


Student se umí orientovat v základní problematice pedagogiky a vzdělávání.Dovednosti:


Student získá dovednosti pro porodní asistentky nejen při vedení studentek na praxích, ale i pro práci porodních asistentek na odborných pracovištích.Obecné způsobilosti:


Student má vědomosti a profesionální dovednosti nezbytné pro poskytování zdravotní péčí se zaměřením na péči v komunitním prostředí.

^ nahoru ^

Pracuji, vyčkejte prosím