Porodnická a gynekologická diagnostika

Studijní plán: Komunitní péče v porodní asistenci - kombinovaná forma, platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2015/2016

PředmětPorodnická a gynekologická diagnostika (PGD)
GarantujeKatedra zdravotnických studií (KZS)
Garant
JazykČesky
Počet kreditů3
Kombinované studium
Tutoriál / přednáška10 h
Cvičení10 h
Studijní plán Typ Sem. Kred. Ukon.
Komunitní péče v porodní asistenci - kombinovaná forma, platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2015/2016 P 1 3 kr. Z,ZK

Sylabus

Doporučená literatura

  • ROB, L. et al. Gynekologie. 2. vyd. Praha: Galén, 2008. 319 s. ISBN 978-80-726-2501-7.

  • ČECH, E. et al. Porodnictví. 2. vyd. Praha: Grada Publishing, 2006. 535 s. ISBN 978-80-247-1303-8. 

  • DOLEŽAL, A. et al. Porodnické operace. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 2007. 376 s. SBN 978-80-247-0881-2.

  • LEIFER, G. Úvod do porodnického a pediatrického ošetřovatelství. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 2004. 925 s. ISBN 80-247-0668-7.

  • CITTERBART, K. et al. Gynekologie. 1.vyd. Praha: Galén, 2004. 278 s. ISBN 80-7262-094-0.
  • ZWINGER, A. Porodnictví. 1. vyd. Praha: Galén, 2004. 532 s. ISBN 80-7262-257-9.

  • ROZTOČIL, A. et al. Moderní gynekologie. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 2011. 528 s. ISBN 978-80-247-2832-2.

  • KOBILKOVÁ, J. et al. Základy gynekologie a porodnictví. 1. vyd. Praha: Galén, 2005. 368 s. ISBN 80-7262-315-X.

  • ROZTOČIL, A. Moderní porodníctví. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 2008. 408 s. ISBN 978-80-247-1941-2.

Anotace

Cílem předmětu je vybavit studenty rozšířenými znalostmi z oblasti gynekologické a porodnické diagnostiky. Předmět je zaměřený na diferenciální diagnostiku akutních onemocnění v gynekologii a porodnictví.  Předmět se zaměřuje zejména na specifika možností komunitní péči o ženy. Znalosti:


Student ovládá postupy a metody používané z oblasti gynekologické a porodnické diagnostiky se zaměřením na  komunitní péči.Dovednosti:


Student umí rozpoznat důležité příznaky patologie v z oblasti gynekologické a porodnické.  Obecné způsobilosti:


Student má vědomosti pro poskytování  zdravotní péče se zamřením na komunitní péči.

^ nahoru ^

Pracuji, vyčkejte prosím