Vybraná problematika veřejného zdraví

Studijní plán: Komunitní péče v porodní asistenci - kombinovaná forma, platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2015/2016

PředmětVybraná problematika veřejného zdraví (VPVZ)
GarantujeKatedra zdravotnických studií (KZS)
Garant
JazykČesky
Počet kreditů3
Kombinované studium
Tutoriál / přednáška10 h
Studijní plán Typ Sem. Kred. Ukon.
Komunitní péče v porodní asistenci - kombinovaná forma, platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2015/2016 P 1 3 kr. Z,ZK

Sylabus

Doporučená literatura

  • Jarošová, D. Organizace a řízení ve zdravotnictví. 2. vyd. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2008. 107 s. ISBN 978-80-7368-605-5.

  • Barták, M. Ekonomika zdraví: sociální, ekonomické a právní aspekty péče o zdraví. Vyd. 1. Praha: Wolters Kluwer Česká republika, 2010. 223 s. ISBN 978-80-7357-503-8.

  • Drbal, C. Budoucnost zdraví a zdravotnictví. Praha: Národohospodářský ústav Josefa Hlávky, 2008. 65 s. Studie Národohospodářského ústavu Josefa Hlávky; 4/2008. ISBN 978-80-86729-39-8.

  • Dolanský, H. Veřejné zdravotnictví. Vyd. 1. Opava: Slezská univerzita v Opavě, Fakulta veřejných politik, Ústav ošetřovatelství, 2008. 223 s. ISBN 978-80-7248-494-2.

  • Janečková, H., Hnilicová, H. Úvod do veřejného zdravotnictví. Vyd. 1. Praha: Portál, 2009. 294 s. ISBN 978-80-7367-592-9.

Anotace

Cílem je seznámit studenty s problematikou veřejného zdraví, se zdravotní politikou WHO a její realizací na úrovni ČR a dále podrobně studenty seznámit se zdravotnickými systémy v ČR a v zahraničí.Znalosti:


Student zná základní politiku WHO a jej realizaci v ČR,  systémy ve  zdravotnictví u nás i v zahraničí.Dovednosti


Student dovede charakterizovat jednotlivé systémy veřejného zdraví.Obecné způsobilosti


Studenti získávají vědomosti z oblasti veřejného zdraví se zaměřením na poskytování péče v komunitním prostředí.

^ nahoru ^

Pracuji, vyčkejte prosím