Vybrané kapitoly z gynekologie

Studijní plán: Komunitní péče v porodní asistenci - kombinovaná forma, platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2015/2016

PředmětVybrané kapitoly z gynekologie (VKG)
GarantujeKatedra zdravotnických studií (KZS)
Garant
Jazykčesky
Počet kreditů3
Kombinované studium
Tutoriál / přednáška10 h
Cvičení10 h
Studijní plán Typ Sem. Kred. Ukon.
Komunitní péče v porodní asistenci - kombinovaná forma, platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2015/2016 P 1 3 kr. Z,ZK

Sylabus

Doporučená literatura

  • CITTERBART, K. et al. Gynekologie. 1.vyd. Praha: Galén, 2004. ISBN 80-7262-094-0.

  • ROZTOČIL, A. et al. Moderní gynekologie. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 2011. ISBN 978-80-247-2832-2.

  • SLEZÁKOVÁ, L. et al. Ošetřovatelství v gynekologii a porodnictví. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 2010. ISBN: 978-80-247-3373-9.

  • Pilka, R., et al. Gynekologie. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2012. 217 s. Skripta. ISBN 978-80-244-3019-5.

  • ROB, L. et al. Gynekologie. 2. vyd. Praha: Galén, 2008. ISBN 978-80-726-2501-7.

  • KOBILKOVÁ, J. et al. Základy gynekologie a porodnictví. 1. vyd. Praha: Galén, 2005. ISBN 80-7262-315-X.

Anotace

Cílem předmětu je vybavit studenty širokými vědomostmi v oboru gynekologie. Vědomosti navazují na předchozí bakalářské studium v porodní asistenci. Znalosti:


Student zná problematiku gynekologie pro poskytování péče v komunitním prostředí.Dovednosti:


Student je schopen rozpoznat, pozorovat a správně zhodnotit gynekologická onemocnění.Obecné způsobilosti:


Student má vědomosti pro poskytování zdravotní péče zaměřené na komunitní péči.

^ nahoru ^

Pracuji, vyčkejte prosím