Diplomový seminář II

Studijní plán: Komunitní péče v porodní asistenci - kombinovaná forma, platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2015/2016

PředmětDiplomový seminář II (DPS2)
GarantujeKatedra zdravotnických studií (KZS)
Garant
JazykČesky
Počet kreditů3
Kombinované studium
Tutoriál / přednáška6 h
Studijní plán Typ Sem. Kred. Ukon.
Komunitní péče v porodní asistenci - kombinovaná forma, platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2015/2016 P 2 3 kr. ZK

Sylabus

  • společná diskuse témat diplomových prací


    strategie zpracování diplomových prací


    oponentura vybraných oddílů diplomových prací
  • strategie zpracování diplomových prací
  • oponentura vybraných oddílů diplomových prací

Doporučená literatura

  • ŽIAKOVÁ, K. A KOL. Ošetrovateľstvo teória a vedecký výskum. Martin: Osveta, 2009. ISBN 80-8063-304-2.

  • MEŠKO, D.; KATUŠČÁK, D.; FINDRA, J. A KOL. Akademická příručka. Martin, SR: Osveta, 2006. ISBN 80-8063-219-7.

  • HENDL, J. Kvalitativní výzkum: základní teorie, metody a aplikace. Praha : Portál, 2008. ISBN 80-7367-040-2.

Anotace

Cílem je seznámit studenty s metodikou zpracování získaných dat. Dále je cílem naučit studenty prezentovat výsledky výzkumné části.Znalosti:


Student se orientuje v základních matematických metodách zpracování dat výzkumu.
Student využívá mezipředmětové poznatky a souvislosti.Dovednosti:


Student získá dovednosti v problematice zpracování výsledků výzkumné části diplomové práce.Obecné způsobilosti:


Hlavní náplní diplomového semináře jsou neformální diskuse studentů nad tématy jejich diplomových prací.

^ nahoru ^

Pracuji, vyčkejte prosím