Ekonomika a financování zdravotnictví I

Studijní plán: Komunitní péče v porodní asistenci - kombinovaná forma, platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2015/2016

PředmětEkonomika a financování zdravotnictví I (EFZ1)
GarantujeKatedra zdravotnických studií (KZS)
Garant
JazykČesky
Počet kreditů3
Kombinované studium
Tutoriál / přednáška10 h
Studijní plán Typ Sem. Kred. Ukon.
Komunitní péče v porodní asistenci - kombinovaná forma, platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2015/2016 P 2 3 kr. ZA

Sylabus

 • ekonomika zdravotnického zařízení
 • systém péče o zdraví a zdravotnictví v ČR
 • obecná teorie systémů ve zdravotnictví
 • ekonomika péče o zdraví a zdravotnictví
 • funkce státu v ekonomice zdravotnictví ČR
 • zdravotní pojišťovny, jejich systém a funkce, včetně úhradových mechanizmů

Doporučená literatura

 • Němec, J. Principy zdravotního pojištění. 1. vyd. Praha: Grada, 2008. 240 s. ISBN 978-80-247-2628-1.

 • SYNEK, M.. Podniková ekonomika. 4., přeprac. a dopl. vyd. Praha: C.H. Beck, 2006. 475 s. ISBN 8071798924.

 • Dolanský, H. Ekonomika zdravotnických a sociálních služeb. vyd. 1. Opava: Slezská univerzita v Opavě, Filozoficko-přírodovědecká fakulta, Ústav ošetřovatelství, 2008. 133 s. ISBN 978-80-7248-482-9.

 • Zlámal, J., Bellová, J. Ekonomika zdravotnictví. vyd. 1. Brno: Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů, 2005. 206 s. ISBN 80-7013-429-1.

 • Durdisová, J. Ekonomika zdraví. vyd. 1. Praha: Oeconomica, 2005. 228 s. ISBN 80-245-0998-9.

 • Borovský, J., Dyntarová, V. Ekonomika zdravotnických zařízení. vyd. 1. V Praze: České vysoké učení technické, 2010. 114 s. ISBN 978-80-01-04485-8.

 • Barták, M. Ekonomika zdraví: sociální, ekonomické a právní aspekty péče o zdraví. vyd. 1. Praha: Wolters Kluwer, Česká republika, 2010. 223 s. ISBN 978-80-7357-503-8.

 • DUCHÁČKOVÁ, E.: Principy pojištění a pojišťovnictví. Ekopress, Praha 2005, ISBN 80-86119-92-0

 • Dostál, O., et al. Vybrané kapitoly z nové ekonomiky. vyd. 1. Praha: Wolters Kluwer Česká republika, 2010. 228 s. ISBN 978-80-7357-569-4.

Anotace

Cílem předmětu je uvést studenty do ekonomických pojmů, zásad a zákonitostí. V části Ekonomika si předmět klade za cíl vysvětlit základní ekonomické pojmy,  vazby a vztahy.Znalosti:Student se orientuje v základních ekonomických pojmech a zákonitostech.Dovednosti:Student umí vypočítat čistou mzdu pracovníka, dále je schopen samostatně vyhledávat informace o zdravotnických zařízeních v příslušných rejstřících.Obecné způsobilosti:Student má vědomosti a profesionální dovednosti nezbytné pro plánování, poskytování a vyhodnocování zdravotní péče v příslušném oboru a pro činnosti s touto zdravotní péčí související.

^ nahoru ^

Pracuji, vyčkejte prosím