Odborný anglický jazyk

Studijní plán: Komunitní péče v porodní asistenci - kombinovaná forma, platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2015/2016

PředmětOdborný anglický jazyk (OAJ)
GarantujeKatedra zdravotnických studií (KZS)
Garant
JazykČesky
Počet kreditů3
Kombinované studium
Cvičení10 h
Studijní plán Typ Sem. Kred. Ukon.
Komunitní péče v porodní asistenci - kombinovaná forma, platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2015/2016 CJ 2 3 kr. Z,ZK

Sylabus

Doporučená literatura

  • HORNBY, A.S. Oxford Advanced Learner's Dictionary 7th Edition. Oxford: OUP, 2005. ISBN 0194316599.    LUXNER, K. L. Delmar's pediatric nursing care plans. New York: Thomson-Delmar learning, 2005. ISBN 0-7668-5993-2.    PARKINSON, J., BROOKER, CH. Angličtina pro sestry. Grada, 2005. ISBN 80-247-1282-2.    PILLITTERI, A. Maternal & Child Health Nursing: Care of the Childbearing & Childrearing Family. 2007. Philadelphia: Lippincott Wiliams & Wilkins, 2007. ISBN 13:978-0-7817-777.

  • GRICE, T. Nursing 1. OUP, 2007. ISBN 978-0-19-456977-4.

Anotace

Cíl:Cílem předmětu je, že studenti porozumí základní anglické odborné terminologii z oblasti poskytování péče ve vybraných klinických oborech. Naučí se pracovat s anglickými odbornými texty a zorientují se v dané problematice. Budou schopni vést diskuzi v anglickém jazyce na různá témata týkající se oboru.Znalosti:Předmět poskytuje základní znalosti z anglické odborné terminologie týkající se zdravotnického prostředí. Seznámí studenty se základními tématy dané oblasti, které pak student může dále rozvíjet. Naučí se získávat poznatky z odborné zahraniční literatury a dále s nimi pracovat, ať již formou diskuze či prezentace.Dovednosti:Předmět se zaměřuje na procvičení všech jazykových dovedností, včetně porozumění anglickému textu, aby studenti byli schopni čerpat aktuální informace ze zahraničních pramenů. V rámci předmětu si také zopakují a upevní gramatiku anglického jazyka a procvičí si komunikační a interakční dovednosti.Obecné způsobilosti:Studenti získají přehled o dostupné zahraniční literatuře týkající se poskytování zdravotnické péče ve vybraných oblastech. A

^ nahoru ^

Pracuji, vyčkejte prosím