Odborný německý jazyk

Studijní plán: Komunitní péče v porodní asistenci - kombinovaná forma, platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2015/2016

PředmětOdborný německý jazyk (OAN)
GarantujeKatedra zdravotnických studií (KZS)
Garant
JazykČesky
Počet kreditů3
Kombinované studium
Cvičení10 h
Studijní plán Typ Sem. Kred. Ukon.
Komunitní péče v porodní asistenci - kombinovaná forma, platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2015/2016 CJ 2 3 kr. Z,ZK

Sylabus

Doporučená literatura

  • KARASOVÁ E.: Němčina pro zdravotní sestry. Deutsch für Krankenschwestern. Informatorium, Praha 2010. ISBN 80-7333-027-X.    MOKROŠOVÁ, I., BAŠTOVÁ, L. Němčina pro lékaře. Manuál pro praxi. Grada, Praha 2009. ISBN 978-80-247-2127-9.

  • DUSILOVÁ, D., KOLOCOVÁ, V., PITTNEROVÁ, L.: Sprechen Sie Deutsch, učebnice němčiny pro zdravotnické obory 1. Polyglot, Praha 2004. ISBN 80-86195-33-3

Anotace

Cíl:Cílem předmětu je, že studenti porozumí základní německé odborné terminologii z oblasti poskytování péče ve vybraných klinických oborech. Naučí se pracovat s německými odbornými texty a zorientují se v dané problematice. Budou schopni vést diskuzi v německém jazyce na různá témata týkající se oboru.Znalosti:Předmět poskytuje základní znalosti z německé odborné terminologie týkající se zdravotnického prostředí. Seznámí studenty se základními tématy dané oblasti, které pak student může dále rozvíjet. Naučí se získávat poznatky z odborné zahraniční literatury a dále s nimi pracovat, ať již formou diskuze či prezentace.Dovednosti:Předmět se zaměřuje na procvičení všech jazykových dovedností, včetně porozumění německému textu, aby studenti byli schopni čerpat aktuální informace ze zahraničních pramenů. V rámci předmětu si také zopakují a upevní gramatiku německého jazyka a procvičí si komunikační a interakční dovednosti.Obecné způsobilosti:Studenti získají přehled o dostupné zahraniční literatuře týkající se poskytování zdravotnické péče ve vybraných oblastech. A

^ nahoru ^

Pracuji, vyčkejte prosím