Psychologie v porodní asistenci II

Studijní plán: Komunitní péče v porodní asistenci - kombinovaná forma, platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2015/2016

PředmětPsychologie v porodní asistenci II (PSPA2)
GarantujeKatedra zdravotnických studií (KZS)
Garant
JazykČesky
Počet kreditů3
Kombinované studium
Tutoriál / přednáška5 h
Cvičení5 h
Studijní plán Typ Sem. Kred. Ukon.
Komunitní péče v porodní asistenci - kombinovaná forma, platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2015/2016 P 2 3 kr. Z,ZK

Sylabus

Doporučená literatura

  • LANGMEIER, J., KREJČÍROVÁ, D. Vývojová psychologie. 2. aktualiz. vyd. Praha: Grada, 2006. 368 s. ISBN 80-247-1284-9. 

  • Ratislavová, K. Aplikovaná psychologie porodnictví: [psychologie těhotenství, porodu a šestinedělí: psychosomatická medicína: učební texty pro porodní asistentky]. 1. vyd. Praha: Reklamní atelier Area, 2008. 106 s. ISBN 978-80-254-2186-4. 

  • Bloemeke, J. et al. Psychologie und Psychopathologie für Hebammen: die Betreuung von Frauen mit psychischen Problemen. Stuttgart: Hippokrates, ©2007. vii, 390 s. ISBN 978-3-8304-5334-5. 

  • VÁGNEROVÁ, M. Vývojová psychologie. Vyd. 1. v Praze: Univerzita Karlova v Praze, nakl. Karolinum, 2005. 467 s. ISBN 80-2460-956-8.

Anotace

Cílem předmětu je naučit studenty využívat poznatky z psychologie pro poskytování gynekologickoporodnické péče v komunitním prostředí.Znalosti:


Studenti znají oblasti psychologie nezbytné pro poskytování gynekologickoporodnické péče v komunitním prostředí.Dovednosti:


Studenti dokáží pochopit  změny duševní činnosti u těhotných žen, žen v průběhu porodu a poporodním období. Dovedou posoudit jejich duševní stav a jsou schopni jim poskytnout psychologickou podporu.Obecné způsobilosti:


Student má vědomosti pro poskytování zdravotní péče zaměřené na komunitní péči.

^ nahoru ^

Pracuji, vyčkejte prosím