Ultrazvuková diagnostika

Studijní plán: Komunitní péče v porodní asistenci - kombinovaná forma, platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2015/2016

PředmětUltrazvuková diagnostika (UD)
GarantujeKatedra zdravotnických studií (KZS)
Garant
JazykČesky
Počet kreditů4
Kombinované studium
Tutoriál / přednáška10 h
Cvičení10 h
Studijní plán Typ Sem. Kred. Ukon.
Komunitní péče v porodní asistenci - kombinovaná forma, platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2015/2016 P 2 4 kr. Z,ZK

Sylabus

  • Fyzikální principy ultrazvukového zobrazení.
  • Abdominální a vaginální ultrazvuk.
  • Ultrazvuková diagnostiky v těhotenství.
  • Ultrazvuková diagnostika v gynekologii. 3D a 4D ultrazvuk.

Doporučená literatura

  • NORMAN, C., SMITH, A. A KOL.: Ultrazvuk v porodnictví. Praha: Grada, 2006. ISBN 80-247-1107-9.

  • Doležal, L. Základy sonografie v porodnictví a gynekologii. Olomouc, 1998. ISBN 80-7067-835-6.

  • KOLIBA, P., MATURA, D., GÄRTNER, M.: Základy ultrazvukové diagnostiky v porodnictví a gynekologii pro porodní asistentky. Ostravská univerzita, ZSF, Ostrava, 2005. i. vydání, 62 s. ISBN 80-7368-051-3.

  • PALMER, P. E. S. a kol. Manuál ultrazvukové diagnostiky. Praha: Grada Publishing, 2000. ISBN 8071696897. 

  • SMITH, N. C.; SMITH, A. P. M.: Ultrazvuk v porodnictví, praktická příručka. Praha: Grada, 2006. ISBN 80-247-1107-9.

Anotace

Cílem předmětu je připravit porodní asistentku pro specializovanou činnost spojenou s ultrazvukovou diagnostikou plodu. Předmět navazuje na bakalářské studium v porodní asistenci.Znalosti:


Student bude znát principy ultrazvukové diagnostiky, techniku práce s ultrazvukovými přístroji, bude znát fyziologický ultrazvukový nález plodu, abnormální ultrazvukovou morfologii plodu a zobrazovací metody a postupy ultrazvukového vyšetření plodu, abdominálního a vaginálního ultrazvuku, 3D a 4D ultrazvuku.Dovednosti:


Student ovládá postupy a metody používané při diferenciální diagnostice. Student umí aplikovat dovednosti somatického vyšetřování zaměřeného na stav matky plodu, je schopen popsat využití ultrazvuku v medicíně, gynekologii a porodnictví, zásady fyziky ultrazvuku, technické problematiky sonografie, složení přístroje, bezpečnosti při práci a časování ultrazvukového vyšetření. Student umí provést ultrazvukové vyšetření za účelem potvrzení intrauterinní gravidity, životaschopnosti plodu, počtu plodů, určení gestačního stáří a hodnocení růstu, určení polohy plodu, množství plodové vody, lokalizace placenty a odhalení abnormalit.Obecné způsobilosti:


Student má vědomosti pro poskytování zdravotní péče zaměřené na komunitní péči.

^ nahoru ^

Pracuji, vyčkejte prosím