Vybrané kapitoly z porodnictví

Studijní plán: Komunitní péče v porodní asistenci - kombinovaná forma, platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2015/2016

PředmětVybrané kapitoly z porodnictví (VKP)
GarantujeKatedra zdravotnických studií (KZS)
Garant
JazykČesky
Počet kreditů4
Kombinované studium
Tutoriál / přednáška10 h
Cvičení10 h
Studijní plán Typ Sem. Kred. Ukon.
Komunitní péče v porodní asistenci - kombinovaná forma, platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2015/2016 P 2 4 kr. Z,ZK

Sylabus

Doporučená literatura

  • SLEZÁKOVÁ, L. et al. Ošetřovatelství v gynekologii a porodnictví. 1. vyd., Praha: Grada Publishing, 2010. ISBN 978-80-247-3373-9.

  • ČECH, E. et al Porodnictví. 2. vyd. Praha: Grada Publishing, 2006. ISBN 978-80-247-1303-8. 

  • ZWINGER, A. Porodnictví. 1. vyd. Praha: Galén, 2004. ISBN 80-7262-257-9.

  • LEIFER, G. Úvod do porodnického a pediatrického ošetřovatelství. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 2004. ISBN 80-247-0668-7.

  • KOBILKOVÁ, J. et al. Základy gynekologie a porodnictví. 1. vyd. Praha: Galén, 2005. ISBN 80-7262-315-X.

  • DOLEŽAL, A. et al. Porodnické operace. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 2007. ISBN 978-80-247-0881-2.

  • ROZTOČIL, A. et al. Moderní porodnictví. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 2008. ISBN 978-80-247-1941-2.

Anotace

Cílem je seznámit studenty s širokou problematikou porodnictví, jednotlivé oblasti navazují na předchozí bakalářské studium v porodní asistenci.Znalosti:


Student zná problematiku prevence, diagnostiky a léčby stavů vzniklých v průběhu těhotenství, porodu a šestinedělí.Dovednosti:


Student se orientuje ve specifikách ošetřovatelské péče v porodnictví zaměřené na komunitní péči.Obecné způsobilosti:


Student má vědomosti pro poskytování zdravotní péče zaměřené na komunitní prostředí.

^ nahoru ^

Pracuji, vyčkejte prosím