Didaktika v porodní asistenci

Studijní plán: Komunitní péče v porodní asistenci - kombinovaná forma, platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2015/2016

PředmětDidaktika v porodní asistenci (DPA)
GarantujeKatedra zdravotnických studií (KZS)
Garant
JazykČesky
Počet kreditů3
Kombinované studium
Tutoriál / přednáška10 h
Cvičení5 h
Studijní plán Typ Sem. Kred. Ukon.
Komunitní péče v porodní asistenci - kombinovaná forma, platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2015/2016 P 3 3 kr. ZA

Sylabus

 • Porodní asistentka jako profese.
  Organizace práce porodní asistentky v preventivní péči.
  Těhotenství, definice, diagnostika, trvání těhotenství, výpočet termínu porodu.
  Změny v mateřském organismu po stránce somatické, psychické, sociální a spirituální.
  Změny mateřského organismu v I. trimestru, identifikace individuálních problémů a potřeb těhotné ženy, stanovení ošetřovatelských intervencí a jejich plnění.
  Změny mateřského organismu ve II. trimestru, identifikace i individuálních problémů a potřeb těhotné ženy, stanovení ošetřovatelských intervencí a jejich plnění.
  Změny mateřského organismu ve III. trimestru, identifikace individuálních problémů a potřeb těhotné ženy, stanovení ošetřovatelských intervencí a jejich plnění.
  Životospráva těhotné ženy, stravování, spánek, péče o vyprazdňování, oděv, zaměstnání, cestování.
  Předporodní kurzy.
  Vyšetřovací metody v práci porodní asistentky, etické problémy prenatální diagnostiky.
  Kojení, zásady, nácvik přikládání novorozence ke kojení, kojení za zvláštních okolností.

Doporučená literatura

 • ZÁVODNÁ, V. Pedagogika v ošetrovateľstve. 1.vyd. Martin: Osveta, 2006. ISBN 80-8063-193-X.

 • Svěráková, M. Edukační činnost sestry: úvod do problematiky. 1. vyd. Praha: Galén, 2012. 63 s. ISBN 978-80-7262-845-2. 

 • NEMCOVÁ, J., HLINKOVÁ, E. Moderná edukácia v ošetrovateĺstve. 1. vyd. Martin: Osveta, 2010. ISBN 978 80-8063-321-9.

 • Cichá, M., Dorková, Z. Didaktika praktického vyučování zdravotnických předmětů. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2006. Texty k distančnímu vzdělávání v rámci kombinovaného studia. ISBN 80-244-1417-1.

 • PRŮCHA, J. Alternativní školy a inovace ve vzdělání. 2. vyd. Praha: Portál, 2004. ISBN 80-7178-977-1.

 • KYRIACOU, CH. Klíčové dovednosti učitele. 1. vyd. Praha: Portál, 2004. ISBN 978-80-7367-434-2.

 • VR VRÁNOVÁ, V., HALMÖ, R. Didaktika odborné praxe v ošetřovatelství a porodní asistenci.

 • STAhl, S., Davis, R. Best practices in medical teaching. 1st publ. Cambridge: Cambridge University Press, 2011. xiii, 178 s. Medicine. ISBN 978-0-521-15176-4.  

 • ROZSYPALOVÁ, M et al. Psychologie a pedagogika I. 1. vyd. Praha: Informatorium, 2006. ISBN 978-80 7333-014-9.

 • PRŮCHA, J. Moderní pedagogika. 4. vyd. Praha: Portál, 2009. ISBN 978-80-7367-503-5.

Anotace

Předmět si klade za cíl poskytnout základy obecné didaktiky pro nelékařské zdravotnické obory se zaměřením k porodní asistenciZnalosti:


Student se umí orientovat v základní problematice obecné didaktiky.Dovednosti:


Student získá dovednosti důležité pro vedení studentek na praxích, dále dovednosti pro práci porodních asistentek na odborných pracovištích.Obecné způsobilosti:


Student má vědomosti a odborné dovednosti nezbytné pro poskytování zdravotní péče, včetně péče komunitní.

^ nahoru ^

Pracuji, vyčkejte prosím