Ekonomika a financování zdravotnictví II

Studijní plán: Komunitní péče v porodní asistenci - kombinovaná forma, platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2015/2016

PředmětEkonomika a financování zdravotnictví II (EFZ2)
GarantujeKatedra zdravotnických studií (KZS)
Garant
JazykČesky
Počet kreditů3
Kombinované studium
Tutoriál / přednáška5 h
Cvičení5 h
Studijní plán Typ Sem. Kred. Ukon.
Komunitní péče v porodní asistenci - kombinovaná forma, platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2015/2016 P 3 3 kr. Z,ZK

Sylabus

 • ekonomika zdravotnického zařízení
 • systém péče o zdraví a zdravotnictví v ČR
 • obecná teorie systémů ve zdravotnictví
 • ekonomika péče o zdraví a zdravotnictví
 • funkce státu v ekonomice zdravotnictví ČR
 • zdravotní pojišťovny, jejich systém a funkce, včetně úhradových mechanizmů

Doporučená literatura

 • BUŽGOVÁ, R., JAROŠOVÁ, D. 2011. Diplomový seminář. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2011. ISBN 978-80-7464-078-0.

 • JAROŠOVÁ, D. 2012. Metodický manuál vysokoškolských kvalifikačních prací. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2012.

 • HENDL, J. Kvalitativní výzkum: základní teorie, metody a aplikace. Praha: Portál, 2008. ISBN 80-7367-040-2.

 • MEŠKO, D.; KATUŠČÁK, D.; FINDRA, J. A KOL. Akademická příručka. Martin, SR: Osveta, 2006. ISBN 80-8063-219-7.

 • ŽIAKOVÁ, K. A KOL. Ošetrovateľstvo teória a vedecký výskum. Martin: Osveta, 2009. ISBN 80-8063-304-2.

Anotace

Cílem předmětu je uvést studenty do problematiky zdravotního pojištění, financování zdravotní péče. Cílem je naučit studenta orientovat se v obchodním rejstříku, národním registru.Znalosti:Student má znalosti ve zdravotnicko-ekonomické problematice. Zná způsoby úhrady zdravotní péče a ví o podnikatelské činnosti ve zdravotnictví a ekonomických aspektech tohoto podnikání.Dovednosti:Student umí pracovat s Národním registrem, dovede se orientovat v systému zdravotního pojištění.Obecné způsobilosti:Student má vědomosti a profesionální dovednosti nezbytné pro plánování, poskytování a vyhodnocování zdravotní péče v příslušném oboru a pro činnosti s touto zdravotní péčí související.

^ nahoru ^

Pracuji, vyčkejte prosím