Odborná praxe III

Studijní plán: Komunitní péče v porodní asistenci - kombinovaná forma, platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2015/2016

PředmětOdborná praxe III (OP3-3)
GarantujeKatedra zdravotnických studií (KZS)
Garant
JazykČesky
Počet kreditů6
Kombinované studium
Cvičení160 h
Studijní plán Typ Sem. Kred. Ukon.
Komunitní péče v porodní asistenci - kombinovaná forma, platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2015/2016 P 3 6 kr. Z,ZK

Sylabus

  • Praxe vychází z koncepčního modelu hlavních determinant zdraví WHO, je orientována jednak na oblast podpory zdraví a prevence vzniku onemocnění. Slouží k nácviku a osvojení si ošetřovatelských, diagnostických a terapeutických činností v práci porodní asistentky. Praxe bude realizována na odděleních interních oborů (interní oddělení, neurologické oddělení).

Doporučená literatura

  • MARKOVÁ, M. A KOL. Komunitní ošetřovatelství pro porodní asistentky: učební text pro porodní asistentky v komunitní péči. 1.vyd. Brno: NCO NZO, 2009. ISBN 978-80-7013-500-6.

  • JAROŠOVÁ, D. Úvod do komunitního ošetřovatelství. Praha: Grada, 2007. ISBN 978-80-247-2150-7.

  • DOLEŽALOVÁ, J. Porod doma. Praha: Formát, 2005. ISBN 80-86718-46-8.

  • SINES, D., SAUNDERS, D., FORBES-BURFORD, J. Community health care nursing. 4th ed. Chichester: Wiley-Blackwell, 2009. ISBN 978-1-4051-8340-6.

Anotace

Předmět vede k prohloubení vědomosti a dovednosti studentů  týkající se cvičení v jednotlivých trimestrech v trimestrech, po porodu a gynekologických operacích se zaměřením na péči v komunitním prostředí.Znalosti:


Studenti umí hodnotit individuální zdravotní stav žen z hlediska ošetřovatelské péče a uvědomují si rozdíly v poskytování péče v komunitním prostředí.Dovednosti:


Student si uvědomuje rozdíly poskytované péče v komunitním prostředí. Student zpracovává komplexní ošetřovatelskou diagnostiku. Student plní předepsané výkony.Obecné způsobilosti:


Praxe probíhá podle plánu klinické výuky pod vedením proškoleného kvalifikovaného mentora akreditovaného pracoviště, který sdílí odpovědnost za studenty. Klinická pracoviště pro výuku jsou vybrána na základě akreditace pracoviště dle specializované odbornosti. Jejich platnost a dodržování je smluvně zajištěno.

^ nahoru ^

Pracuji, vyčkejte prosím