Péče o novorozence v komunitním prostředí

Studijní plán: Komunitní péče v porodní asistenci - kombinovaná forma, platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2015/2016

PředmětPéče o novorozence v komunitním prostředí (PNKP)
GarantujeKatedra zdravotnických studií (KZS)
Garant
JazykČesky
Počet kreditů4
Kombinované studium
Tutoriál / přednáška10 h
Cvičení5 h
Studijní plán Typ Sem. Kred. Ukon.
Komunitní péče v porodní asistenci - kombinovaná forma, platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2015/2016 P 3 4 kr. Z,ZK

Sylabus

Doporučená literatura

  • HERDMAN, T. H. EDS. PŘEKLAD PAVLA KUDLOVÁ. NANDA International Ošetřovatelské diagnózy. Definice & klasifikace 2009-2011. Praha: Grada, 2010. ISBN 978-80-247-3423-1.

  • SIKOROVÁ, L. Potřeby dítěte v ošetřovatelském procesu. Grada, Praha, 2011. ISBN 978-80-247-3593-1.

  • HOLMANOVÁ, J. Raná péče o dítě se sluchovým postižením. Praha: Septima, 2005. ISBN 80-7216-213-6.

  • HANZLÍKOVÁ, A. ET AL. Komunitné ošetrovateľstvo. 2. vyd. Martin: Osveta, 2006. ISBN 80-8063-213-8.

  • BERAN, J., HAVLÍK, J. ET AL. Lexikon očkování. Praha: Maxdorf, 2008. ISBN 978-80-7345-164-6.

  • KOMÁREK, V., ZUMROVÁ, A. ET AL. Dětská neurologie: vybrané kapitoly. Praha: Galén, 2008. ISBN 978-80-7262-492-8.

  • NIES, M. A., MCEWEN, M. Community/Public Health Nursing: Promoting the Health of Populations. 4th ed. Philadelphia: Saunders, 2006. ISBN 1416028870.

  • PEYCHL, I. Nedonošené dítě v péči praktického a nemocničního pediatra. Praha: Galén, 2005. ISBN 80-7262-283-8.

  • LEIFER, G. Úvod do porodnického a pediatrického ošetřovatelství. Praha:Grada Publishing, 2004. ISBN 80-247-0668-7.

Anotace

Studenti naváží na studium bakalářského studijního oboru v porodní asiistenci. Cílem předmětu je pochopit specifika péče o novorozence v komunitním prostředí.Znalosti:


Studenti znají růst a vývoj zdravého novorozence, výživu (poruchy výživy), výživu fyziologického a patologického novorozence, etiku v neonatální péči, dědičnost, genetické poradenství, prenatální diagnostiku, nejčastější genetické vady, resuscitaci novorozence.Dovednosti:


Student se orientuje v legislativních a hygienických normách vztahujících se k zdravotní péči realizované v prostředí rodiny/komunity. Student realizuje hodnocení aktuálního stavu růstu a vývoje novorozenců. Student posuzuje psychosociální problematiku matky a novorozence v rodinném prostředí. Student nacvičuje projektování komunitní péče určené pro optimální uspokojování potřeb novorozenců v komunitě. Student realizuje ošetřovatelské posouzení a diagnostiku u novorozenců v prostředí rodiny/komunity. Student poskytuje rady rodičům týkající se zdravého vývoje novorozence.Obecné způsobilosti:


Student má vědomosti pro poskytování zdravotní péče zaměřené na komunitní péči.

^ nahoru ^

Pracuji, vyčkejte prosím