Specifika edukace v komunitní péči

Studijní plán: Komunitní péče v porodní asistenci - kombinovaná forma, platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2015/2016

PředmětSpecifika edukace v komunitní péči (SEKP)
GarantujeKatedra zdravotnických studií (KZS)
Garant
JazykČesky
Počet kreditů4
Kombinované studium
Tutoriál / přednáška6 h
Cvičení6 h
Studijní plán Typ Sem. Kred. Ukon.
Komunitní péče v porodní asistenci - kombinovaná forma, platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2015/2016 P 3 4 kr. Z,ZK

Sylabus

Doporučená literatura

  • JUŘENÍKOVÁ, P. Zásady edukace v ošetřovatelské praxi. 1. vyd. Praha: Grada, 2010. ISBN 978-80-247-2171-2.

  • MAGUROVÁ, D. Základy edukácie a jej využitie v ošetrovateĺskej praxi. Prešov: Prešovská Univerzita v Prešove, 2008. ISBN 978-8068-834.

  • MAGUROVÁ, D., MAJERNÍKOVÁ, Ľ. Edukácia a edukačný proces v ošetrovateľstve. 1. vyd. Martin: Osveta, 2009. ISBN 978-80-8063-326-4.

  • PETTY, G. Moderní vyučování. Praha: Portál, 2008. ISBN 978-80-7367-427-4.

  • NELEŠOVSKÁ, A. Pedagogická komunikace v teorii a praxi. Praha: Grada, 2005. ISBN 80-247-0738-1.

  • POSPÍŠIL, R., VLČKOVÁ, K. Úvod do pedagogiky. ELPORTÁL, Brno: MU Brno, 2006. ISBN 88. ISSN 1802-128.

Anotace

Předmět prohlubuje vědomosti a dovednosti získanéna bakalařském stupni vzdělávání v porodní asistenci. Předmět je zaměřen na specifika edukace v komunitním prostředí.Znalosti:


Student má znalosti v oblastech specifik edukace porodní asistentky v komunitní péči.Dovednosti:


Student dokáže edukovat ženy a celé jejich rodiny v jednotlivých oblastech péče o zdraví, péče v těhotentví, porodu a šestinedělí.Obecné způsobilosti:


Student má vědomosti pro  poskytování zdravotní péče zaměřené na kominitní péči.

^ nahoru ^

Pracuji, vyčkejte prosím