Fyzioterapie v porodní asistenci

Studijní plán: Komunitní péče v porodní asistenci - kombinovaná forma, platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2015/2016

PředmětFyzioterapie v porodní asistenci (FYPA)
GarantujeKatedra zdravotnických studií (KZS)
Garant
JazykČesky
Počet kreditů3
Kombinované studium
Tutoriál / přednáška5 h
Cvičení5 h
Studijní plán Typ Sem. Kred. Ukon.
Komunitní péče v porodní asistenci - kombinovaná forma, platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2015/2016 P 4 3 kr. ZA

Sylabus

Doporučená literatura

  • BEJDÁKOVÁ, J. Cvičení a sport v těhotenství. Praha: Grada Publishing, 2006. ISBN 247-1214-8.

  • CANTIENI, B. Cvičení po porodu. Brno: Computer press, a.s., 2007. ISBN 978-80-251-1465-0.

  • VOLEJNÍKOVÁ, H. Cvičení v práci porodní asistentky. 3.vyd. Brno: IDVZP, 2002, ISBN: 80-7013-351-1.

  • WESSELS, M., OELLERICH, H. Cvičení v těhotenství a šestinedělí. 1. vyd. Praha: Grada, 2006. ISBN 80-247- 1427-2.

  • MIKULANDOVÁ, M. Těhotenství, porod a šestinedělí. 1. vyd. Praha: Computer Press, 2007. ISBN 978-8025-114-70.

  • OLÁŘ, P. A KOL. Rehabilitace v klinické praxi. Praha: Galén, 2010. ISBN 978-80-7262-657-1.

Anotace

Cílem předmětu je prohloubit vědosti a dovednosti z oblasti fyzioterapie získané na bakalářském stupni vzdělávání v porodní asistenci. Předmět je zamřen na specifika fyzioterapie v komunitní péči.Znalosti:


Student zná metody fyzioterapie užívané v gynekologii a porodnictví. Zná důležitost spolupráce porodní asistentky a fyzioterapeuta.Dovednosti:


Student zvládne základní prvky fyzioterapie v gynekologii a porodnictví. Cílem je pochopit základní rozdíly ve cvičení s těhotnými ženami v průběhu jednotlivých trimestrů. Dále vybavit studenty základy léčebné a tělesné výchovy u žen po porodu a po gynekologických operacích, cvičení metodou Mojžíšové.Obecné způsobilosti:


Student má vědomosti pro poskytování zdravotní péče zaměřené na komunitní péči.

^ nahoru ^

Pracuji, vyčkejte prosím