Intenzivní péče v gynekologii a porodnictví

Studijní plán: Komunitní péče v porodní asistenci - kombinovaná forma, platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2015/2016

PředmětIntenzivní péče v gynekologii a porodnictví (IPGP)
GarantujeKatedra zdravotnických studií (KZS)
Garant
JazykČesky
Počet kreditů4
Kombinované studium
Tutoriál / přednáška10 h
Cvičení10 h
Studijní plán Typ Sem. Kred. Ukon.
Komunitní péče v porodní asistenci - kombinovaná forma, platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2015/2016 P 4 4 kr. Z,ZK

Sylabus

Doporučená literatura

  • ZWINGER, A. Porodnictví. 1. vyd. Praha: Galén, 2004. 532 s. ISBN 80-7262-257-9.

  • ROZTOČIL, A. et al. Moderní gynekologie. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 2011. 528 s. ISBN 978-80-247-2832-2.

  • KOBILKOVÁ, J. et al. Základy gynekologie a porodnictví. 1. vyd. Praha: Galén, 2005. 368 s. ISBN 80-7262-315-X.

  • ROB, L. et al. Gynekologie. 2. vyd. Praha: Galén, 2008. 319 s. ISBN 978-80-726-2501-7. 

  • ČECH, E. et al. Porodnictví. 2. vyd. Praha: Grada Publishing, 2006. 535 s. ISBN 978-80-247-1303-8. 

  • DOLEŽAL, A. et al. Porodnické operace. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 2007. 376 s. SBN 978-80-247-0881-2.

  • CITTERBART, K. et al. Gynekologie. 1.vyd. Praha: Galén, 2004. 278 s. ISBN 80-7262-094-0.

  • LEIFER, G. Úvod do porodnického a pediatrického ošetřovatelství. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 2004. 925 s. ISBN 80-247-0668-7.

Anotace

Cílem předmětu je vybavit studenty širokými vědomostmi v intenzivní péči v gynekologii a porodnictví. Vybavit studenty znalostmi a dovednostmi z oblastí intenzivní péče o ženu z pohledu zdraví i nemoci.Znalosti:Student je schopen rozpoznat, pozorovat a správně zhodnotit onemocnění ohrožující životy žen.Dovednosti:Student dovede plánovat, poskytovat a vyhodnocovat intenzivní péči v gynekologii a porodnictví.Obecné způsobilosti:Student má vědomosti a profesionální dovednosti nezbytné pro plánování, poskytování a vyhodnocování zdravotní péče v příslušném oboru a pro činnosti s touto zdravotní péčí související.

^ nahoru ^

Pracuji, vyčkejte prosím