Nové směry v porodní asistenci

Studijní plán: Komunitní péče v porodní asistenci - kombinovaná forma, platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2015/2016

PředmětNové směry v porodní asistenci (NSPA)
GarantujeKatedra zdravotnických studií (KZS)
Garant
JazykČesky
Počet kreditů3
Kombinované studium
Tutoriál / přednáška10 h
Cvičení5 h
Studijní plán Typ Sem. Kred. Ukon.
Komunitní péče v porodní asistenci - kombinovaná forma, platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2015/2016 P 4 3 kr. Z,ZK

Sylabus

Doporučená literatura

 • ČECH, E. a kol. Porodnictví. 2. přepracované a doplněné vydání. Praha: Grada Publishing a.s., 2006. 544 s. ISBN 80-247-1313-9. 

 • PAŘÍZEK, A. Kniha o těhotenství a dítěti. 4. Vydání, Praha: Galén, 2009. 776 s. ISBN 978-80-7262-653-3.

 • PAŘÍZEK, A. Kniha o těhotenství @ porodu. 2. vydání, Praha: Galén, 2006. 414 s. ISBN 80-7262-411-3. 

 • ČERMÁKOVÁ, B. K porodu bez obav. 1. vydání, Brno: Era, 2008. 144 s. ISBN 978-80-7366-114-4. 

 • DOLEŽAL, A. a kol. Porodnické operace. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 2007. 376 s. ISBN 978-80-247-0881-2. 

 • MAREK, V. Nová doba porodní. 1. vydání Praha: Eminent, 2002. 263 s. ISBN 80-7281-090-1. 

 • ZWINGER, A. a kol. Porodnictví. 1. vydání. Praha: Galén, 2004. 532 s. ISBN 80-7262-257-9. 

 • CHMEL, R. Otázky a odpovědi o porodu. 2, aktualizované a přepracované vydání, Praha: Grada Publishing, 2008. 144 s. ISBN 978-80-247-2142-2. 

 • ROZTOČIL, A. a kol. Moderní gynekologie. 1. vyd. Praha: Grada, 2011. 528 s. ISBN 978-80-247-2832-2. 

 • ROZTOČIL, A. a kol. Moderní porodnictví. 1. vyd. Praha: Grada, 2008. 408 s. ISBN 978-80-247-1941-2. 

 • PAŘÍZEK, A. Analgezie a anestezie v porodnictví. Praha: Galén, 2012. 427s. ISBN 978-80-7262-893-3.

 • ODENT, M. Znovuzrozený porod. Praha: Argo, 2011. 152 s. ISBN 80-85794-69-1.

 • LEIFER,G. Úvod do porodnického a pediatrického ošetřovatelství. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 2004. ISBN 80-247-0668-7. 

 • FORSSTROMOVÁ, B., MAMPSONOVÁ, M. Alexandrova technika v těhotenství a při porodu. Brno: BarristerßPrincipal, 2006. 127 s. ISBN 80-85947-11-0.

Anotace

Cílem předmětu je umožnit studentům prohloubení si vědomostí z oblasti nových směrů v porodní asistenci.Znalosti:Student zná základní strukturu poznatků odpovídajících fyziologickým, imunologickým, psychologickým a emocionálním složkám nutným k vytváření zdraví celé rodiny a potažmo společnosti podporou raného kontaktu mezi narozeným dítětem a jeho rodinou. Pochopit význam využití homeopatie v těhotenství a během porodu. Pochopit filosofii homeopatické léčby a umět použít homeopatické léky v praktické činnosti porodní asistence.Dovednosti:Student má základní dovednosti v nových směrech v systému zdravotní péče a nutnosti její podpory, která ulehčuje start do života dítěti a rodičům následné mnohdy nelehké situace spojené s výchovou dítěte.Obecné způsobilosti:Student má vědomosti a profesionální dovednosti nezbytné pro plánování, poskytování a vyhodnocování zdravotní péče v příslušném oboru a pro činnosti s touto zdravotní péčí související.

^ nahoru ^

Pracuji, vyčkejte prosím