Reprodukční zdraví ženy

Studijní plán: Komunitní péče v porodní asistenci - kombinovaná forma, platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2015/2016

PředmětReprodukční zdraví ženy (RZZ)
GarantujeKatedra zdravotnických studií (KZS)
Garant
JazykČesky
Počet kreditů3
Kombinované studium
Tutoriál / přednáška10 h
Cvičení5 h
Studijní plán Typ Sem. Kred. Ukon.
Komunitní péče v porodní asistenci - kombinovaná forma, platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2015/2016 P 4 3 kr. ZA

Sylabus

Doporučená literatura

  • TROJAN, O. Jak mluvit s dětmi o sexu -- Rádce pro rodiče a učitele. Fragment, 2009. ISBN 978-80-253-0833-2. 

  • ŘEŽÁBEK, K. Asistovaná reprodukce. 2008. Praha: Maxdorf, 2008. ISBN 978-80-7345-154-7.

  • MITLÖHNER, M. Sexuální výchova a právo. In Sborník Sexuální kongres k sexuální výchově v České republice. Pardubice, 2003. ISBN 80-86559-23-8. 

  • HAJNOVÁ, R., KLEINOVÁ, J. Průvodce sexuální výchovou pro základní a střední školy. 1.vyd. Brno: IDV PZ. ISBN 80-7013-359-7. 

  • ŠULOVÁ, L., FAIT, T., WEISS, P. Výchova k sexuálně reprodukčnímu zdraví. Praha: Maxdorf, 2011. ISBN 978-80-7345-238-4.

  • MRÁZEK, M. Umělé oplodnění. 2003. Praha: Triton, 2003. ISBN 80-7254-413-6.

Anotace

Seznámit studenty s problematikou reprodukčního období ženy, včetně menstruace, přípravy na těhotenství, mateřství. Dále porozumět vyšetřovacím metodám sterilního páru včetně příčin ženské a mužské neplodnosti. Seznámit se s technikou transferu lidského embrya.Znalosti:Student umí popsat vhodnou metodiku sexuální výchovy. Student se orientuje v problematice prevence pohlavně přenosných chorob. Student se orientuje v sexuálních vzorcích komunit.

Student zná možnosti pomoci v oblastech sexuálního násilí.Dovednosti:Studenti mají dovednosti v oblasti sexuální výchovy a zdravotní péče. Osvojí si základní pojmy ze sexuologie. Pochopí vztah sexuality ve vývoji jedince. Pochopí význam prevence sexuálně přenosných chorob, neplánovaného těhotenství. Seznámí se s metodikou sexuální výchovy. Naučí se využívat výsledky výzkumu sexuálního chování v péči o zdraví lidí.Obecné způsobilosti:Student má vědomosti a profesionální dovednosti nezbytné pro plánování, poskytování a vyhodnocování zdravotní péče v příslušném oboru a pro činnosti s touto zdravotní péčí související.

^ nahoru ^

Pracuji, vyčkejte prosím