Anglický jazyk 2/CR-u2

Studijní plán:

PředmětAnglický jazyk 2/CR-u2 (ANJ2CRu2)
GarantujeKatedra cestovního ruchu (KCR)
GarantRNDr. Jitka Ryšková ( ryskova@vspj.cz )
Jazykčesky
Počet kreditů3
Prezenční studium
Cvičení2 h
Kombinované studium
Tutoriál / přednáška1 h
Studijní plán Typ Sem. Kred. Ukon.
Cestovní ruch - kombi CJ 3 2 kr. ZA
Cestovní ruch - kombi, platný od ZS 2013/2014 CJ 3 2 kr. ZA
Cestovní ruch - kombi, platný od ZS 2016/2017 CJ 3 2 kr. ZA
Cestovní ruch - platný od ZS 2005/2006 CJ 2 3 kr. ZA
Cestovní ruch - platný od ZS 2006/2007 CJ 2 3 kr. Z,ZK
Cestovní ruch - platný od ZS 2008/2009 CJ 2 3 kr. Z,ZK
Cestovní ruch - platný od ZS 2009/2010 CJ 3 2 kr. ZA
Cestovní ruch - platný od ZS 2013/2014 CJ 3 2 kr. ZA
Cestovní ruch - platný od ZS 2016/2017 CJ 3 2 kr. ZA

Sylabus

 • Sylabus platný do zimního semestru 2015/2016
  • Reservations and check-in. Telephone reservation. Short answers. Tag questions.
  • A fax reservation. Hotel documents. Checking in procedure. Confirming reservations.
  • Hotel and restaurant services. In the restaurant. Menus. Ordering meal. Calling reception.
  • Telephone messages. Hotel notices and information sheets. Allocating rooms.
  • Intentions and spontaneous decisions. Making requests. American and British English.
  • Jobs in the food and beverage cycle.
  • Money matters. Financial transactions. Checking out. A bill from the Royal York Hotel.
  • A memo to staff. A letter offering a special rate. Using numbers. The Passive. Financial terms.
  • Exchanging foreign currency. A comparison of tipping in three countries.
  • History of the U. K. (from 1603). In-class presentation.
 • Sylabus platný pro studenty začínající studium zima 2015/2016
  Types of accommodation; Hotel Staff; Eating out

Doporučená literatura

 • Literatura platná do zimního semestru 2015/2016 Povinná literatura: HENDERSON, Keith Harding, High season: English for the hotel and tourist industry. 2nd impression. Oxford: Oxford University Press, 1994, 710 s. ISBN 01-945-1308-4. Doporučená literatura: BRENDLOVÁ, Světla, Reálie anglicky mluvících zemí: 2., dopl. vyd. Plzeň: Fraus, c1996, 79 s. ISBN 80-857-8487-4. MURPHY, Raymond, English grammar in use: a self-study reference and practice book for intermediate learners of English /. 4th ed. Cambridge: Cambridge University Press, 2012, x, 380 s. ISBN 978-0-521-18939-2
 • Literatura platná od zimního semestru 2015/2016.
  MORRIS, Catrin E. Flash on English for Tourism. 1st. Italy: Eli, 2012. ISBN 978-88-536-1447-6.MURPHY, Raymond. Essential grammar in use: a self-study reference and practice book for elementary students of English. 3rd ed. Cambridge: Cambridge University Press, 2007. ISBN 978-0-521-67580-2.
  BELÁN, Juraj. Grammar Practice 1. Vydání druhé. DIDAKTIS s.r.o., 2002. ISBN 80-86285-40-5.
  BELÁN, Juraj. Grammar Practice 2. První. Jihlava: Didaktis, 2002. ISBN 80-86285-49-9.

Anotace

Cílem předmětu je zvládnutí základů obecného jazyka a základní terminologie odborného jazyka. Cvičení jsou aplikačně orientována na praktické užití nabytých znalostí, rozvoj všech jazykových dovedností a práci s autentickými cizojazyčnými materiály a zdroji.
Znalosti: Student se orientuje v gramatických strukturách na úrovni A2/B1. Student zná zásady používání obecného a základů odborného jazyka v běžných životních a profesních situacích.
Dovednosti: Student rozumí základům obecného a odborného jazyka. Je schopen v základním cizojazyčném materiálu vyhledat informace, třídit je, analyzovat, reinterpretovat a prezentovat je. Gramatické znalosti umí student aplikovat v mluveném i písemném projevu. Dokáže používat základy obecného i odborného jazyka v běžných životních a profesních situacích.
Obecné způsobilosti: Student se umí orientovat v cizojazyčné literatuře a jiných zdrojích, umí zdroje citovat a veřejně prezentovat výsledky své práce v anglickém jazyce.

^ nahoru ^

Pracuji, vyčkejte prosím