Německý jazyk 2/CR-u2

Studijní plán:

PředmětNěmecký jazyk 2/CR-u2 (NEJ2-2)
GarantujeKatedra cestovního ruchu (KCR)
GarantMgr. Ivana Brychtová ( brychtova@vspj.cz )
Jazykčesky
Počet kreditů3
Prezenční studium
Cvičení2 h
Kombinované studium
Tutoriál / přednáška1 h
Studijní plán Typ Sem. Kred. Ukon.
V 2 kr. ZA
Cestovní ruch - kombi CJ 3 2 kr. ZA
Cestovní ruch - kombi, platný od ZS 2013/2014 CJ 3 2 kr. ZA
Cestovní ruch - kombi, platný od ZS 2016/2017 CJ 3 2 kr. ZA
Cestovní ruch - platný od ZS 2005/2006 CJ 2 3 kr. ZA
Cestovní ruch - platný od ZS 2006/2007 CJ 2 3 kr. Z,ZK
Cestovní ruch - platný od ZS 2008/2009 CJ 2 3 kr. Z,ZK
Cestovní ruch - platný od ZS 2009/2010 CJ 3 2 kr. ZA
Cestovní ruch - platný od ZS 2013/2014 CJ 3 2 kr. ZA
Cestovní ruch - platný od ZS 2016/2017 CJ 3 2 kr. ZA

Sylabus

 • 5.L.- Auf Wünsche und Reklamationen reagieren,Grammatik und Strukturen
 • Hinweise für Hotelgäste, Grammatik und Strukturen
 • Dienstleistungen für Hotelgäste,Grammatik und Strukturen
 • 6.L.- Essen aufs Zimmer bringen, Grammatik und Strukturen
 • Andere Dienstleistungen anbieten, Grammatik und Strukturen
 • Kinder betreuen, Grammatik und Strukturen
 • Wiederholung
 • 7.L.- Angebote am Urlaubsort, Grammatik und Strukturen
 • Wege beschreiben, Grammatik und Strukturen
 • Ausflugsprogramme empfehlen, Grammatik und Strukturen
 • 8.L.- Abreise der Gäste, Grammatik und Strukturen
 • Rechnungen ausstellen, erklären, Bezahlung entgegennehmen, Grammatik und Strukturen
 • Zufriedenheit der Gäste erfragen, Gäste verabschieden, Grammatik und Strukturen
 • Wiederholung

Doporučená literatura

 • COHEN, U. Zimmer frei -aktuelle Ausgabe: Deutsch im Hotel. Stuttgart: Ernst Klett Sprachen, 2017. ISBN 978-3-12-606177-3.
 • E-learningová opora NEJ2/CR-u2. Jihlava: VŠPJ, 2019.

Anotace

Cílem předmětu je zvládnutí základů obecného jazyka a základní terminologie odborného jazyka. Cvičení jsou aplikačně orientována na praktické užití nabytých znalostí, rozvoj všech jazykových dovedností a práci s autentickými cizojazyčnými materiály a zdroji.


Znalosti: Student se orientuje v gramatických strukturách na úrovni A1. Student zná zásady používání obecného a základů odborného jazyka v běžných životních a profesních situacích. 


Dovednosti: Student rozumí základům obecného a odborného jazyka. Je schopen v základním cizojazyčném materiálu vyhledat informace, třídit je, analyzovat, reinterpretovat a prezentovat je. Gramatické znalosti umí student aplikovat v mluveném i písemném projevu. Dokáže používat základy obecného i odborného jazyka v běžných životních a profesních situacích.


Obecné způsobilosti: Student se umí orientovat v cizojazyčné literatuře a jiných zdrojích, umí zdroje citovat a veřejně prezentovat výsledky své práce.


 

^ nahoru ^

Pracuji, vyčkejte prosím