Pravděpodobnost a statistika pro CR

Studijní plán:

PředmětPravděpodobnost a statistika pro CR (PSTC)
GarantujeKatedra matematiky (KM)
Garant
JazykČesky
Počet kreditů3
Ekvivalent
Předmět je prerekvizitou pro
Prezenční studium
Přednáška1 h
Cvičení2 h
Studijní plán Typ Sem. Kred. Ukon.
Cestovní ruch - platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2005/2006 P 3 5 kr. ZA
Cestovní ruch - platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2006/2007 P 3 3 kr. Z,ZK
Cestovní ruch - platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2008/2009 P 3 3 kr. Z,ZK

Sylabus

 • Charakteristika statistiky.Pracovní postupy statistiky.
 • Statistické vyjadřovací prostředky - tabulky,grafy. Statistická terminologie-statistický soubor,statistická jednotka, statistický znak.
  Rozdělení statistických znaků.
 • Tabulky a grafy rozdělení četností.
 • Charakteristiky úrovně (polohy), jejich význam a měření.
 • Charakteristiky variability (proměnlivosti), jejich význam a měření.
 • Základy diskrétní matematiky potřebné pro pravděpodobnosti - kombinatorika, teorie množin, matematická logika.
 • Úvod do pravděpodobnosti, základní pojmy.
 • Pravděpodobnost sjednocení náhodných jevů, neslučitelné jevy.
 • Podmíněná pravděpodobnost.
 • Pravděpodobnost průniku náhodných jevů, nezávislé jevy. Bayesova věta. Úplná pravděpodobnost.
 • Náhodná veličina. Rozdělení diskrétní náhodné veličiny. Distribuční funkce. Střední hodnota a rozptyl náhodné veličiny.
 • Některá rozdělení diskrétních náhodných veličin.

Doporučená literatura

 • Minařík, B., Statistika I, 1.část, Brno 2006, skriptum
 • Minařík, B., Statistika II, Brno 1998, skriptum

Anotace

^ nahoru ^

Pracuji, vyčkejte prosím